Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ KẾT HỢP VÀ KẸP VMECA - KOREA

mỗi trang
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF300

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF300

V-Grip: Bọt Pad Yêu cầu một máy bơm chân không bên ngoài riêng biệt Chiều rộng: 304 mm
0985.288.164 232 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF200

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF200

V-Grip: Bọt Pad Yêu cầu một máy bơm chân không bên ngoài riêng biệt Chiều rộng: 204 mm
0985.288.164 250 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF130

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF130

V-Grip: Bọt Pad Yêu cầu một máy bơm chân không bên ngoài riêng biệt Chiều rộng: 134 mm
0985.288.164 218 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF80

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GF80

V-Grip: Bọt Pad Yêu cầu một máy bơm chân không bên ngoài riêng biệt Chiều rộng: 84 mm
0985.288.164 227 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GM130

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GM130

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -75 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 2.896 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút Chiều rộng: 130 mm
0985.288.164 260 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G300

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G300

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -75 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 2.896 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút Chiều rộng: 304 mm
0985.288.164 216 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G200

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G200

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -75 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 2.896 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút Chiều rộng: 204 mm
0985.288.164 236 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G130

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G130

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -75 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 2.896 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút Chiều rộng: 134 mm
0985.288.164 333 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G80

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES G80

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -85 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 724 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút Chiều rộng: 84 mm
0985.288.164 291 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SOLAR MASTER SERIES SM05

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SOLAR MASTER SERIES SM05

Lực nâng: 147 N @ 4 bar Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 215 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA NEEDLE GRIPPERS SERIES VHN110-12P

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA NEEDLE GRIPPERS SERIES VHN110-12P

Kim kẹp Áp suất không khí hoạt động: 3 ~ 6 bar Kim đột quỵ: 0 ~ 3,5 mm Trọng lượng: 500 g
0985.288.164 242 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60-RA

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60-RA

Tấm hút nổi Lực nâng: 1,8 Kg @ 6 bar Tiêu thụ không khí: 223 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 128,3 g
0985.288.164 230 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60-RA

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60-RA

Tấm hút nổi Lực nâng: 0,8 Kg @ 6 bar Tiêu thụ không khí: 162 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 47,9 g
0985.288.164 229 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF60

Tấm hút nổi Lực nâng: 1,49 Kg @ 6 bar Tiêu thụ không khí: 223 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 129,8 g
0985.288.164 202 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF40

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF40

Tấm hút nổi Lực nâng: 0,68 Kg @ 6 bar Tiêu thụ không khí: 154 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 54,4 g
0985.288.164 274 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF20

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA SERIES NF20

Tấm hút nổi Lực nâng: 0,35 Kg @ 6 bar Tiêu thụ không khí: 154 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 19,6 g
0985.288.164 255 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G60

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G60

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -90 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 292 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 60 mm
0985.288.164 321 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G30

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G30

V-Grip: Bọt Pad Mức chân không tối đa: -90 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 146 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 84 Nl / phút @ 6 bar Chiều rộng: 30 mm
0985.288.164 257 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G20

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G20

Mức chân không tối đa: -90 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 85,8 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút Chiều rộng: 18 mm
0985.288.164 269 lượt
BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G16

BỘ KẸO CHÂN KHÔNG VMECA MINI GRIPPERS G16

Mức chân không tối đa: -90 kPa Tốc độ dòng chảy tối đa: 85,8 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút Chiều rộng: 16 mm
0985.288.164 280 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-C

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-C

Mức chân không tối đa: -94,5 kPa Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 319 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-B

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-B

Mức chân không tối đa: -94,5 kPa Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 229 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-A

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC25-A

Mức chân không tối đa: -94,5 kPa Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 235 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-D

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-D

Mức chân không tối đa: -91 kPa Lưu lượng chân không mở: 139 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 56,2 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 223 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-C

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-C

Mức chân không tối đa: -91 kPa Lưu lượng chân không mở: 85 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 200 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-B

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-B

Mức chân không tối đa: -91 kPa Lưu lượng chân không mở: 85 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 196 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-A

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC23-A

Mức chân không tối đa: -91 kPa Lưu lượng chân không mở: 85 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 260 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-D

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-D

Mức chân không tối đa: -92 kPa Lưu lượng chân không mở: 42,2 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 208 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-C

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-C

Mức chân không tối đa: -92 kPa Lưu lượng chân không mở: 42,2 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 207 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-B

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-B

Mức chân không tối đa: -92 kPa Lưu lượng chân không mở: 42,2 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 203 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-A

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC20-A

Mức chân không tối đa: -92 kPa Lưu lượng chân không mở: 42,2 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 214 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-D

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-D

Mức chân không tối đa: -83 kPa Lưu lượng chân không mở: 23 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 20,3 Nl / phút @ 2.2 bar
0985.288.164 256 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-C

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-C

Mức chân không tối đa: -83 kPa Lưu lượng chân không mở: 14 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 9,9 Nl / phút @ 2.2 bar
0985.288.164 219 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-B

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-B

Mức chân không tối đa: -83 kPa Lưu lượng chân không mở: 14 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 9,9 Nl / phút @ 2.2 bar
0985.288.164 286 lượt
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-A

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG VMECA SERIES MC10-A

Mức chân không tối đa: -83 kPa Lưu lượng chân không mở: 14 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 9,9 Nl / phút @ 2.2 bar
0985.288.164 253 lượt

Top

   (0)