BƠM CHÂN KHÔNG SERIES MINI - VMECA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX5X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX5X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 26 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX10X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX10X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 25 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM5X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM5X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 28 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM10X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM10X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 35 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 30 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 29 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 26 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 28 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10X(n) Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 35 Nl / phút • Mức tiêu thụ ir: 48 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 27 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,3 bar

0985.288.164 27 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX30 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX30

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 185 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 144 Nl / phút @ 5,3 bar

0985.288.164 31 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX20 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX20

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 62 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,3 bar

0985.288.164 29 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 62 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,3 bar

0985.288.164 26 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 37 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 30 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM30 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM30

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 220 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 84 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 26 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM20 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM20

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 149 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 84 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 30 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 74 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 42 Nl / phút @ 5,5 bar

0985.288.164 30 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 130
  • Hôm nay 10,899
  • Hôm qua 15,285
  • Trong tuần 59,283
  • Trong tháng 189,544
  • Tổng cộng 2,388,919

Top

   (0)