SMC - JAPAN

mỗi trang
VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3185 Call

VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3185

• Thân máy, đơn vị • Tùy chọn cơ thể: tiêu chuẩn hoặc chân không • Kích thước cổng: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 • Kiểu kích hoạt: N.C. hoặc N.O. (có thể chuyển đổi) • Chủ đề: Rc, NPT, NPTF, G

0985.288.164 5 lượt
VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3165 Call

VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3165

• Thân máy, đơn vị • Tùy chọn cơ thể: tiêu chuẩn hoặc chân không • Kích thước cổng: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 • Kiểu kích hoạt: N.C. hoặc N.O. (có thể chuyển đổi) • Chủ đề: Rc, NPT, NPTF, G

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3145 Call

VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERIES VPA3145

• Thân máy, đơn vị • Tùy chọn cơ thể: tiêu chuẩn hoặc chân không • Kích thước cổng: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 • Kiểu kích hoạt: N.C. hoặc N.O. (có thể chuyển đổi) • Chủ đề: Rc, NPT, NPTF, G

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐỊNH HƯỚNG 5 CỔNG SERIES VFA3000 SMC JAPAN Call

VAN ĐỊNH HƯỚNG 5 CỔNG SERIES VFA3000 SMC JAPAN

• Phạm vi áp suất hoạt động (MPa): 0,15 đến 1,0 • Đặc tính dòng chảy (Cv): VFA1000: 0,13, VFA3000: 0,75, VFA5000: 2,9 • Kích thước xi lanh áp dụng: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐỊNH HƯỚNG 5 CỔNG SERIES VFA1000 SMC JAPAN Call

VAN ĐỊNH HƯỚNG 5 CỔNG SERIES VFA1000 SMC JAPAN

• Phạm vi áp suất hoạt động (MPa): 0,15 đến 1,0 • Đặc tính dòng chảy (Cv): VFA1000: 0,13, VFA3000: 0,75, VFA5000: 2,9 • Kích thước xi lanh áp dụng: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC SERRIES SY500 Call

VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC SERRIES SY500

VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERRIES SY500

0985.288.164 3 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC SERRIES SY300 Call

VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC SERRIES SY300

VAN ĐỊNH HƯỚNG 3 CỔNG SMC SERRIES SY300

0985.288.164 3 lượt
Ly xả nước tự động AD402 – 04 Call

Ly xả nước tự động AD402 – 04

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 44 lượt
SMC ADH4000-04 automatic drain valve | 0985288164 Call

SMC ADH4000-04 automatic drain valve | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 35 lượt
SMC ADH4000-04自动排水阀 | 0985288164 Call

SMC ADH4000-04自动排水阀 | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 78 lượt
SMC ADH4000-04自動排水バルブ | 0985288164 Call

SMC ADH4000-04自動排水バルブ | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 31 lượt
SMC ADH4000-04 자동 배수 밸브 | 0985288164 Call

SMC ADH4000-04 자동 배수 밸브 | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 27 lượt
Cốc xả nước tự động hệ thống khí nén RT21 SMC ADH4000-04 Call

Cốc xả nước tự động hệ thống khí nén RT21 SMC ADH4000-04

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 36 lượt
ADH4000-04 | JAPAN Call

ADH4000-04 | JAPAN

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 36 lượt
ADH4000-04 | Hàng nhật bản Call

ADH4000-04 | Hàng nhật bản

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 71 lượt
ADH4000-04 | Hàng chính hãng Call

ADH4000-04 | Hàng chính hãng

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 90 lượt
ADH4000-04 SMC | JAPAN Call

ADH4000-04 SMC | JAPAN

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 28 lượt
Auto drain valve | ADH4000-04 Call

Auto drain valve | ADH4000-04

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 87 lượt
Auto drain valve ADH4000-04 | 0985288164 Call

Auto drain valve ADH4000-04 | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 174 lượt
ADH4000-04 | SMC Call

ADH4000-04 | SMC

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 29 lượt
Phân phối ADH4000-04 SMC chính hãng | 0985288164 Call

Phân phối ADH4000-04 SMC chính hãng | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 35 lượt
ADH4000-04 giá siêu rẻ | 0985288164 Call

ADH4000-04 giá siêu rẻ | 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 147 lượt
Agency SMC | ADH4000-04: 0985288164 Call

Agency SMC | ADH4000-04: 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 36 lượt
ADH4000-04 | Contact 0985288164 Call

ADH4000-04 | Contact 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 52 lượt
ADH4000-04 | Contact 0985288164 Call

ADH4000-04 | Contact 0985288164

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 62 lượt
Agent ADH4000-04 | http://thietbinanghachankhong.com/ Call

Agent ADH4000-04 | http://thietbinanghachankhong.com/

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 37 lượt
ADH4000-04 | http://thietbinanghachankhong.com/ Call

ADH4000-04 | http://thietbinanghachankhong.com/

• Auto-drain type: Float type • Auto-drain valve type: N.O (normally open: open in the case of pressure loss) • Proof pressure: 2.5 MPa • Max.operating pressure: 0.05 to 1.6 MPa • Fluid: Compressed air • Ambient and Fluid temperature: 5 to 60ºC • Max.drain dischange: 400cc/min (pressure 0.7MPa, in the case of water) • Weight: 1.2kg (with braket: 1.3kg) • Paint color: light way

0985.288.164 184 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 111
  • Hôm nay 2,116
  • Hôm qua 10,481
  • Trong tuần 2,116
  • Trong tháng 106,062
  • Tổng cộng 3,177,781

Top

   (0)