GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SCHMALZ - GERMANY

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAFT-C - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAFT-C - SCHMALZ

• Xử lý các tấm kim loại có tốc độ tăng tốc nhanh (thời gian chu kỳ ngắn hơn) • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Nắm chặt các tấm kim loại dầu nhờ có rãnh đặc biệt ở đáy cốc hút

0985.288.164 107 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES PFYN VU1- SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES PFYN VU1- SCHMALZ

• Cốc hút tròn, phẳng cho các ứng dụng trong hoạt động nhiều ca với thời gian rất ngắn • Xử lý tấm kim loại dầu (sản xuất ô tô), bìa cứng và tấm gỗ • Xử lý các phôi cực kỳ mài mòn như các tấm bìa cứng

0985.288.164 111 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 2.5 SERIES SAB2 P- SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 2.5 SERIES SAB2 P- SCHMALZ

• Cốc hút ống tròn có 2,5 nếp gấp để xử lý các chi tiết kim loại tấm như trong máy cắt kim loại và laser CNC • Các ứng dụng có yêu cầu về lực giữ cao và khả năng chống lại các lực bên ngay cả trên bề mặt phôi dầu và bị ô nhiễm • Sử dụng trong các hệ thống kẹp khu vực và "thảm hút cốc"; tích hợp tùy chọn bộ hạn chế dòng chảy để giảm rò rỉ xảy ra khi chiếm một phần

0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAX - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAX - SCHMALZ

• Xử lý các bộ phận kết cấu với các cạnh và bán kính hẹp • Xử lý phôi, do thiết kế của chúng, có vài bề mặt chẵn để hút • Xử lý đáng tin cậy với lực giữ cực cao • Xử lý cực kỳ năng động để rút ngắn thời gian chu kỳ • Xử lý kim loại tấm trong các cửa hàng cơ thể và báo chí (hình thành nóng) • Cốc hút không phù hợp với các bộ phận phẳng

0985.288.164 106 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOK - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOK - SCHMALZ

• Xử lý các bộ phận kết cấu với các cạnh và bán kính hẹp • Xử lý phôi được thiết kế với bề mặt nhỏ để hút • Xử lý với lực giữ cao nhất để xử lý an toàn, ngay cả với bề mặt có dầu • Xử lý động cao nhất để rút ngắn thời gian chu kỳ • Xử lý kim loại tấm cho các ứng dụng cửa hàng cơ thể và cửa hàng báo chí (hình thành nóng và lạnh) • Cốc hút không phù hợp với phôi phẳng

0985.288.164 106 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAG - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAG - SCHMALZ

• Xử lý các tấm kim loại với các chuyển động rất năng động (thời gian chu kỳ ngắn hơn) • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Khe đặc biệt ở phía dưới giúp tấm dầu không bị trượt, cho phép định vị chính xác trong máy cắt laser và máy ép dập • Xử lý các bộ phận kim loại tấm với bán kính cong nhỏ • Có thể xử lý các tấm kim loại được tạo hình sẵn nhờ vào sự điều chỉnh tối ưu

0985.288.164 100 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAOG-S - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAOG-S - SCHMALZ

• Xử lý các tấm kim loại với các chuyển động rất năng động (thời gian chu kỳ ngắn hơn) • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Xử lý các phần dài, hẹp làm bằng kim loại tấm, chẳng hạn như gia cố sườn và tấm • Khe đặc biệt ở phía dưới giúp tấm kim loại không bị trượt, cho phép định vị chính xác trong máy cắt laser và máy ép dập • Xử lý các bộ phận kim loại tấm với bán kính

0985.288.164 102 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOG - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOG - SCHMALZ

• Cốc hút hình chuông hình bầu dục để xử lý các phôi dài, có dầu với bán kính cong cực nhỏ • Xử lý rất năng động các tấm kim loại (thời gian chu kỳ ngắn) • Hỗ trợ bên trong để xử lý không biến dạng của tấm thép mỏng và tấm nhôm hoặc vẽ sâu • Sử dụng trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Khe cắm ở phía dưới ngăn không cho tấm dầu bị trượt; cho phép định vị chính xác trong máy ép dập, vv

0985.288.164 101 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAOB HT2 - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAOB HT2 - SCHMALZ

• Cốc hút hình bầu dục với 1,5 lần gấp để xử lý linh hoạt nhất các tấm kim loại nóng lên đến 250 ° C • Dỡ bỏ ví dụ của phôi dài sau khi hình thành, ví dụ sườn và tấm tái nhiễm • Xử lý các bộ phận kim loại tấm hình thành; cấu trúc gấp cho phép điều chỉnh tối ưu • Xử lý các tấm nhôm mỏng mà không bị biến dạng hoặc vẽ sâu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô

0985.288.164 111 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAOB - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAOB - SCHMALZ

• Cốc hút hình bầu dục với 1,5 lần gấp để xử lý động các phôi dài, hẹp, ví dụ: gia cố sườn và tấm • Xử lý các tấm thép mỏng và các tấm nhôm mà không bị biến dạng hoặc vẽ sâu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Rãnh ở phía dưới ngăn các tấm dầu bị trượt và cho phép định vị chính xác trong máy ép dập, v.v.

0985.288.164 99 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOF  - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOF - SCHMALZ

• Cốc hút hình bầu dục, phẳng để xử lý động các tấm kim loại với thời gian chu kỳ ngắn • Xử lý các tấm thép mỏng và các tấm nhôm mà không bị biến dạng hoặc vẽ sâu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Xử lý các bộ phận kim loại dài, hẹp, ví dụ: gia cố sườn và tấm • Rãnh ở phía dưới ngăn không cho tấm dầu bị trượt và cho phép định vị chính xác trong máy ép dập, v.v.

0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SABT-C - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SABT-C - SCHMALZ

• Xử lý các tấm kim loại có tốc độ tăng tốc nhanh (thời gian chu kỳ ngắn hơn) • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Xử lý các bộ phận kim loại tấm định hình; thiết kế ống thổi cho phép thích ứng tối ưu • Thích hợp để sử dụng, ví dụ, các hệ thống trung chuyển trong các đường báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Nắm chặt các tấm kim loại dầu nhờ có rãnh đặc biệt ở đáy cốc hút

0985.288.164 105 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAB HT2 - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAB HT2 - SCHMALZ

• Cốc hút ống tròn với 1,5 lần để xử lý động các tấm kim loại nóng lên đến 250 ° C • Xử lý các bộ phận tấm kim loại hình sẵn, hình dạng ống thổi cho phép thích ứng tối ưu • Bốc dỡ các bộ phận sau khi hình thành • Xử lý các tấm nhôm mỏng mà không bị biến dạng hoặc vẽ sâu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô

0985.288.164 110 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAF HT2 - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAF HT2 - SCHMALZ

• Cốc hút tròn, phẳng để xử lý động các tấm kim loại nóng lên đến 250 ° C (thời gian chu kỳ ngắn) • Bốc dỡ các bộ phận sau khi hình thành • Xử lý các tấm nhôm mỏng mà không bị biến dạng hoặc vẽ sâu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô

0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAF - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAF - SCHMALZ

• Cốc hút tròn, phẳng để xử lý động các tấm kim loại với thời gian chu kỳ rất ngắn • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Để sử dụng trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Rãnh đặc biệt ở phía dưới giúp tấm dầu không bị trượt, cho phép định vị chính xác trong máy ép dập, v.v.

0985.288.164 108 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOXM - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI OVAL SERIES SAOXM - SCHMALZ

• Cốc hút tốc độ cao hình bầu dục cho các ứng dụng có nhu cầu về lực giữ và lực cắt cao nhất, đặc biệt đối với các tấm kim loại hẹp và các bộ phận thân xe • Xử lý các phôi dài, phôi với các tấm gia cường và gia cố bên trong • Xử lý phôi với bề mặt dầu • Tải và bốc dỡ máy cắt kim loại và laser CNC • Xử lý phôi với bề mặt lồi

0985.288.164 104 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAXM - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAXM - SCHMALZ

• Cốc hút tốc độ cao với nhu cầu lực giữ và lực cắt cao nhất để xử lý nhanh các tấm kim loại và các bộ phận thân xe • Xử lý phôi với bề mặt dầu • Tải và bốc dỡ máy cắt kim loại và laser CNC • Xử lý khoảng trống tại kẻ hủy diệt • Xử lý phôi với bề mặt lồi

0985.288.164 109 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAB - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI 1.5 SERIES SAB - SCHMALZ

• Cốc hút tròn, ống thổi có 1,5 nếp gấp để xử lý động các tấm kim loại (thời gian chu kỳ ngắn) • Xử lý các tấm thép mỏng và tấm nhôm mà không bị biến dạng • Xử lý các bộ phận tấm kim loại hình sẵn, vì hình dạng ống thổi cho phép thích ứng tối ưu • Để sử dụng, ví dụ: trong các hệ thống trung chuyển cho các dòng báo chí trong ngành công nghiệp ô tô • Rãnh đặc biệt ở đáy cốc ngăn không cho các tấm kim loại dầu bị trượt và cho phép định vị chính xác trong máy ép dập, v.v.

0985.288.164 104 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAX - SCHMALZ Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG XỬ LÝ KIM LOẠI SERIES SAX - SCHMALZ

• Cốc hút tốc độ cao nhẹ với nhu cầu lực giữ và lực cắt cao nhất để xử lý nhanh các tấm kim loại và các bộ phận thân xe • Xử lý phôi với bề mặt dầu • Tải và bốc dỡ máy cắt kim loại và laser CNC • Xử lý khoảng trống tại kẻ hủy diệt • Xử lý phôi với bề mặt lồi

0985.288.164 107 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 99
  • Hôm nay 7,163
  • Hôm qua 7,150
  • Trong tuần 52,114
  • Trong tháng 156,060
  • Tổng cộng 3,227,779

Top

   (0)