Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐỆM GIỮ CHÂN KHÔNG MỘT MẠCH SCHMALZ

mỗi trang
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 170x128x100 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 170x128x100 10-100

• Dimensions (LxW): 170 x 128 mm • Height H: 100 mm • Stroke Z: 10 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.5 kg
0985.288.164 194 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x100 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x100 10-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 100 mm • Stroke Z: 40 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.5 kg
0985.288.164 214 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x125 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x125 10-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 125 mm • Stroke Z: 40 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.49 kg
0985.288.164 210 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x85 25-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x85 25-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 85 mm • Stroke Z: 25 mm • Clamping range: 25.0 ... 100.0 mm • Weight 3.177 kg
0985.288.164 236 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x50 12-80

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x50 12-80

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 50 mm • Stroke Z: 10 mm • Clamping range: 12.0 ... 80.0 mm • Weight 0.6 kg
0985.288.164 212 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 239 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x100-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x100-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 239 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x125-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x125-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 260 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 209 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x100

• Length L: 160 mm • Width B: 120 mm • Height H: 100 mm
0985.288.164 215 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 204 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x50-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x50-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 210 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 195 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-140x115x50

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-140x115x50

• Length L: 140 mm • Width B: 115 mm • Height H: 50 mm
0985.288.164 227 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x125

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x125

• Length L: 160 mm • Width B: 120 mm • Height H: 125 mm
0985.288.164 205 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL ISAP-K1 300x200x8

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL ISAP-K1 300x200x8

• Chiều dài L: 300 mm • Chiều rộng B: 200 mm • Chiều cao H: 8 mm
0985.288.164 177 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 263 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 207 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways
0985.288.164 174 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 196 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways
0985.288.164 246 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 185 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360° • Weight: 1.239 kg
0985.288.164 209 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.831 kg
0985.288.164 177 lượt
VCBL-K1 125x75x125 Q

VCBL-K1 125x75x125 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.844 kg
0985.288.164 190 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 125 mm • Weight: 1.036 kg
0985.288.164 180 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.677 kg
0985.288.164 172 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.678 kg
0985.288.164 180 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.69 kg
0985.288.164 170 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.688 kg
0985.288.164 179 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.757 kg
0985.288.164 174 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.746 kg
0985.288.164 171 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 100 mm • Weight: 0.936 kg
0985.288.164 192 lượt

Top

   (0)