Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐỆM GIỮ CHÂN KHÔNG CNC SCHMALZ

mỗi trang
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT DƯỚI VCDR 120x120x8 BL

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT DƯỚI VCDR 120x120x8 BL

• Length L: 120 mm • Width B: 120 mm • Height H: 8 mm • for: Vacuum block
0985.288.164 212 lượt
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT DƯỚI SCHMALZ VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT DƯỚI SCHMALZ VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 16.5 mm • for: Vacuum block VCBL-K2
0985.288.164 208 lượt
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ ISRPL 130x30x5.5

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ ISRPL 130x30x5.5

• Length L: 130 mm • Width B: 30 mm • Height H: 5.5 mm
0985.288.164 207 lượt
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VCDR 130x30x9

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VCDR 130x30x9

• Length L: 130 mm • Width B: 30 mm • Height H: 9 mm
0985.288.164 244 lượt
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VST VCSP

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VST VCSP

for: Vacuum block suction plate
0985.288.164 208 lượt
TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VCSP-O 140x115x16.5

TẤM ĐỆM THAY THẾ MẶT TRÊN SCHMALZ VCSP-O 140x115x16.5

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 16.5 mm • Weight: 0.11 kg
0985.288.164 203 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCSP-O 120x50x15.5

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCSP-O 120x50x15.5

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 15.5 mm • Weight: 0.053 kg
0985.288.164 223 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 120x50x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 120x50x100 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.63 kg
0985.288.164 209 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 120x50x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 120x50x100 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways• • Weight: 0.63 kg
0985.288.164 184 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 D-360

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: Can be turned 360° • Weight: 0.92 kg
0985.288.164 219 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.63 kg
0985.288.164 195 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 125x75x100 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.63 kg
0985.288.164 202 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 140x115x100 AS

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 140x115x100 AS

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 100 mm • with: Lifting system • Weight: 0.82 kg
0985.288.164 191 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 140x115x100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K2 140x115x100

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 100 mm • Weight: 0.77 kg
0985.288.164 215 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 170x128x100 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 170x128x100 10-100

• Dimensions (LxW): 170 x 128 mm • Height H: 100 mm • Stroke Z: 10 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.5 kg
0985.288.164 194 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x100 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x100 10-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 100 mm • Stroke Z: 40 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.5 kg
0985.288.164 214 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x125 10-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x125 10-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 125 mm • Stroke Z: 40 mm • Clamping range: 10.0 ... 100.0 mm • Weight: 4.49 kg
0985.288.164 210 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x85 25-100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x85 25-100

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 85 mm • Stroke Z: 25 mm • Clamping range: 25.0 ... 100.0 mm • Weight 3.177 kg
0985.288.164 236 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x50 12-80

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCMC-K1 154x128x50 12-80

• Dimensions (LxW): 154 x 128 mm • Height H: 50 mm • Stroke Z: 10 mm • Clamping range: 12.0 ... 80.0 mm • Weight 0.6 kg
0985.288.164 212 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 239 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x100-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x100-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 239 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x125-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x125-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 260 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x100-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 209 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x100

• Length L: 160 mm • Width B: 120 mm • Height H: 100 mm
0985.288.164 215 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 204 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-D-360

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x50-D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-120x50x50-D-360

• Length L: 120 mm • Width B: 50 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 210 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x50-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 195 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-140x115x50

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-140x115x50

• Length L: 140 mm • Width B: 115 mm • Height H: 50 mm
0985.288.164 227 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-125x75x125-Q

• Length L: 125 mm • Width B: 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x125

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-A-K1-160x120x125

• Length L: 160 mm • Width B: 120 mm • Height H: 125 mm
0985.288.164 205 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL ISAP-K1 300x200x8

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL ISAP-K1 300x200x8

• Chiều dài L: 300 mm • Chiều rộng B: 200 mm • Chiều cao H: 8 mm
0985.288.164 177 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 263 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 207 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways
0985.288.164 174 lượt

Top

   (0)