Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN DẠNG BELLOWS

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG COMVUM - JAPAN SERIES SGB

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG COMVUM - JAPAN SERIES SGB

• SGB series • Ứng dụng: Thích hợp cho nhiều loại và hình dạng bất thường • Một bàn tay với cấu trúc mới có thể hút và truyền tải một tác phẩm • không thể nắm bắt được cho đến bây giờ • Vì nó có tích hợp sẵn, nó có thể được hấp phụ bằng cách cung cấp khí nén • Đội hình: φ20, φ30
0985.288.164 164 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PMG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PMG

• Star-shaped Suction Cup for Pouch Film • Application:Flexible lip to follow soft workpiece and bag shaped • workpiece • Lineup:24(equivalent to φ20), 40(equivalent to φ34), 56(equivalent to φ48)
0985.288.164 281 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PM

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PM

• Star-shaped Suction Cup for Pouch Film • Application:Flexible lip to follow soft workpiece and bag shaped • workpiece • Lineup:24(equivalent to φ20), 40(equivalent to φ34), 56(equivalent to φ48)
0985.288.164 270 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PLG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PLG

• Multiple Bellows Pad • Application:Handing uneven or soft work pieces • Lineup:φ20,30,40,50
0985.288.164 237 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PL

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PL

• Multiple Bellows Pad • Application:Handing uneven or soft work pieces • Lineup:φ20,30,40,50
0985.288.164 233 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PK2B

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PK2B

• Material:TPU having high durability • For car industry • Application:steel sheets • Lineup:φ10,20,30,40,60,80,100,120,150
0985.288.164 232 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJG

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 388 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJTH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJTH

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 261 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJYH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJYH

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 307 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJYS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJYS

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 259 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJTS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPJTS

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 227 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJYK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJYK

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 242 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJTK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PJTK

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 254 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS.PSS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS.PSS

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 262 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS.PJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS.PJ

• 2bellows Type with thin lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80
0985.288.164 246 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCG

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 249 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCYK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCYK

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 280 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCTK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PCTK

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 261 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCYH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCYH

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 256 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCTH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCTH

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 268 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCYS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCYS

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 256 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCTS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPCTS

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 252 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PSS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PSS

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 271 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PS

• Type with 3 bellows • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. When the suction surface is oblique. • Lineup:φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90
0985.288.164 267 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBOG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBOG

• 2bellows Type pads with lubrication grooves • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique.The work which has an oil film in the surface. • Lineup:φ35,50,75,110
0985.288.164 250 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBG

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBG

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 248 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBYH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBYH

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 245 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBTH

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBTH

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 254 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBYS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBYS

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 227 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBTS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES NAPBTS

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 247 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PB.PSS

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PB.PSS

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 246 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBYK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBYK

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 237 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBTK

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG CONVUM - JAPAN BELLOWS SERIES PBTK

• 2bellows Type with thick lip • Application:When there is no space for attaching spring type suction pads. • When the suction surface is oblique. • Lineup:φ10,15,20,30,40,50,75,110,150
0985.288.164 251 lượt

Top

   (0)