Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA - KOREA

The Vmeca Turtle pump

The Vmeca Keyboard pump

The Vmeca Micro pump

The Vmeca Green pump

The Vmeca Mini pump

The Vmeca Minimulitple Pump

The Vmeca Oneline pump

The Vmeca magic pump

The Vmeca PM pump

The Vmeca MPM pump

The Vmeca Smart Keyboard pump

The Vmeca Mega pump series ML

The Vmeca Mega pump series  VCML

The Vmeca VD pump

The Vmeca VQ pump

The Vmeca VSMR pump

The Vmeca VSM pump

The Vmeca SC pump

The Vmeca VCSpump

The Vmeca Conveying pump

 

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF7-6

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF7-6

• Mức chân không tối đa: -28 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2087 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1530 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 93 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF5-6

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF5-6

• Mức chân không tối đa: -38 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1185 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 592 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 89 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF3-3

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF3-3

• Mức chân không tối đa: -16 kPa • Lưu lượng chân không mở: 342 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 168 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 102 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF2-3

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF2-3

• Mức chân không tối đa: -22 kPa • Lưu lượng chân không mở: 221 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 109 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 107 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-6

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-6

• Mức chân không tối đa: -4,5 kPa • Lưu lượng chân không mở: 6890 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1530 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 90 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-3

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-3

• Mức chân không tối đa: -4,5 kPa • Lưu lượng chân không mở: 3445 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 765 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 107 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA750

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA750

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2799 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1280 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 105 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA500

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA500

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1840 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 864 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 141 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA375

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA375

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 651 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 640 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 94 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA250

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA250

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 219 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 382 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 99 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS202

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 40 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 83 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS102

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS102

• Mức chân không tối đa: -83 kPa • Lưu lượng chân không mở: 16 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 10 Nl / phút @ 2,2 bar
0985.288.164 81 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303S

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303S

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 96 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303P

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 166 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM302P

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM302P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 89 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM203

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM203

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 84,5 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 109 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM202

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 44 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 96 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR203

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR203

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 84,5 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 93 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR202

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 44 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 93 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL303S

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL303S

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 362 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 92 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL302P

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL302P

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 122 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD303S

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD303S

• Mức chân không tối đa: -93 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 115 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD302P

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD302P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 141 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400L

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400L

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 5,792 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1.664 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 107 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 5,456 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 2,144 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 91 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200L

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200L

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2,896 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 95 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2.728 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1,072 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 110 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML100L

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML100L

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1.448 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 416 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 80 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML100

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML100

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1.364 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 608 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 93 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML800

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML800

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 9,640 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 3,360 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 74 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML600

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML600

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 7.230 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 2,520 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 66 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML400

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML400

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 4.820 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1.680 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 88 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML200

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML200

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2,410 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 780 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 76 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML1200

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML1200

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 14.460 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 4.920 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 73 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML1000

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML1000

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 12.050 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 4,140 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 63 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML3134

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES ML3134

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1.448 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 416 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 73 lượt

Top

   (0)