BƠM CHÂN KHÔNG VMECA - KOREA

The Vmeca Turtle pump

The Vmeca Keyboard pump

The Vmeca Micro pump

The Vmeca Green pump

The Vmeca Mini pump

The Vmeca Minimulitple Pump

The Vmeca Oneline pump

The Vmeca magic pump

The Vmeca PM pump

The Vmeca MPM pump

The Vmeca Smart Keyboard pump

The Vmeca Mega pump series ML

The Vmeca Mega pump series  VCML

The Vmeca VD pump

The Vmeca VQ pump

The Vmeca VSMR pump

The Vmeca VSM pump

The Vmeca SC pump

The Vmeca VCSpump

The Vmeca Conveying pump

 

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF7-6 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF7-6

• Mức chân không tối đa: -28 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2087 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1530 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 51 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF5-6 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF5-6

• Mức chân không tối đa: -38 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1185 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 592 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF3-3 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF3-3

• Mức chân không tối đa: -16 kPa • Lưu lượng chân không mở: 342 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 168 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 53 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF2-3 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF2-3

• Mức chân không tối đa: -22 kPa • Lưu lượng chân không mở: 221 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 109 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 55 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-6 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-6

• Mức chân không tối đa: -4,5 kPa • Lưu lượng chân không mở: 6890 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1530 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 49 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-3 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRF15-3

• Mức chân không tối đa: -4,5 kPa • Lưu lượng chân không mở: 3445 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 765 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 49 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA750 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA750

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2799 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1280 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA500 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA500

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1840 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 864 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 75 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA375 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA375

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 651 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 640 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA250 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTRA250

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 219 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 382 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 50 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS202 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 40 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 42 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS102 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VCS102

• Mức chân không tối đa: -83 kPa • Lưu lượng chân không mở: 16 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 10 Nl / phút @ 2,2 bar

0985.288.164 42 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303S Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303S

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303P Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM303P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 70 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM302P Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM302P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 45 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM203 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM203

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 84,5 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 46 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM202 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSM202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 44 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR203 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR203

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 84,5 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR202 Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VSMR202

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 44 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 40 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL303S Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL303S

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 362 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 46 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL302P Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VDL302P

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 48 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD303S Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD303S

• Mức chân không tối đa: -93 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 66 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD302P Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VD302P

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 62 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400L Call

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400L

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 5,792 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1.664 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 47 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400 Call

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML400

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 5,456 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 2,144 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 50 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200L Call

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200L

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2,896 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 832 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 47 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200 Call

BƠM CHÂN KHÔNG MEGA VMECA SERIES VCML200

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 2.728 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 1,072 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 51 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 101
  • Hôm nay 1,620
  • Hôm qua 10,481
  • Trong tuần 1,620
  • Trong tháng 105,566
  • Tổng cộng 3,177,285

Top

   (0)