ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTA-HD

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 69 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 66 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 66 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 68 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 70 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 62 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 55 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 67 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 70 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 67 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 70 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 68 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 68 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 69 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 67 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 73 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 136
  • Hôm nay 1,601
  • Hôm qua 7,150
  • Trong tuần 46,552
  • Trong tháng 150,498
  • Tổng cộng 3,222,217

Top

   (0)