Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTA-HD

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 108 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm
0985.288.164 103 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 100 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 103 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 103 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 99 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 92 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm
0985.288.164 99 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 105 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 108 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G3/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 106 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 106 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 112 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 109 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTA-HD G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn cả hai chiều và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 109 lượt

Top

   (0)