Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC - KOREA

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SVN40

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SVN40

Áp dụng: • Nó được sử dụng cho công việc khó giữ điểm. • Hút chân không các bộ phận mạch điện tử, v.v. đến chất nền PCB, màn hình LCD, pin mặt trời, v.v. và vận chuyển an toàn.
0985.288.164 97 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SVN08

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SVN08

Áp dụng: • Nó được sử dụng cho công việc khó giữ điểm. • Hút chân không các bộ phận mạch điện tử, v.v. đến chất nền PCB, màn hình LCD, pin mặt trời, v.v. và vận chuyển an toàn.
0985.288.164 108 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ25

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ25

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 108 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ23

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ23

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 94 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ15

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 96 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ15X8

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ15X8

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 94 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ12

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ12

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 96 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ2

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SQ2

• Áp dụng: cho việc chuyển & bóc lớp nền bán dẫn. Chất nền bán dẫn
0985.288.164 100 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMFL50A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMFL50A

• Áp dụng: Để mở túi nhưa mỏng
0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMFL37A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMFL37A

• Áp dụng: Để mở túi nhưa mỏng
0985.288.164 106 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF43A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF43A

• Áp dụng: Để mở túi nhưa mỏng
0985.288.164 110 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF33A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF33A

• Áp dụng: Để mở túi nhưa mỏng
0985.288.164 106 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF20A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC CMF20A

• Áp dụng: Để mở túi nhưa mỏng
0985.288.164 108 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU20

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU20

• Áp dụng: Túi nhựa
0985.288.164 101 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU15A

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU15A

• Áp dụng: Túi nhựa
0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC UMU15

• Áp dụng: Túi nhựa
0985.288.164 90 lượt
VACUUM PAD SOLVAC SIZE CP30A

VACUUM PAD SOLVAC SIZE CP30A

• Thích hợp cho chống đánh dấu khi vận chuyển kính, pin mặt trời • Áp dụng: kính, pin mặt trời
0985.288.164 105 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP25

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP25

• Thích hợp cho chống đánh dấu khi vận chuyển kính, pin mặt trời • Áp dụng: kính, pin mặt trời
0985.288.164 107 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP20

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP20

• Thích hợp cho chống đánh dấu khi vận chuyển kính, pin mặt trời • Áp dụng: kính, pin mặt trời
0985.288.164 102 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP15

• Suitable for anti-marking when transporting glasses, solar cells • Application: glass, solar cell
0985.288.164 111 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP10

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE CP10

• Thích hợp cho chống đánh dấu khi vận chuyển kính, pin mặt trời • Áp dụng: kính, pin mặt trời
0985.288.164 105 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK30

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK30

• Thích hợp để chống đánh dấu khi gia công kính, chống tĩnh điện • Chỉ nên áp dụng cho miếng đệm MB (chỉ áp dụng cho một số thông số kỹ thuật) Kính • Áp dụng: công việc chống tĩnh điện
0985.288.164 95 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK20

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK20

• Thích hợp để chống đánh dấu khi gia công kính, chống tĩnh điện • Chỉ nên áp dụng cho miếng đệm MB (chỉ áp dụng cho một số thông số kỹ thuật) Kính • Áp dụng: công việc chống tĩnh điện
0985.288.164 109 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK15

• Thích hợp để chống đánh dấu khi gia công kính, chống tĩnh điện • Chỉ nên áp dụng cho miếng đệm MB (chỉ áp dụng cho một số thông số kỹ thuật) Kính • Áp dụng: công việc chống tĩnh điện
0985.288.164 105 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK10

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK10

• Thích hợp để chống đánh dấu khi gia công kính, chống tĩnh điện • Chỉ nên áp dụng cho miếng đệm MB (chỉ áp dụng cho một số thông số kỹ thuật) Kính • Áp dụng: công việc chống tĩnh điện
0985.288.164 104 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK8

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE PK8

• Thích hợp để chống đánh dấu khi gia công kính, chống tĩnh điện • Chỉ nên áp dụng cho miếng đệm MB (chỉ áp dụng cho một số thông số kỹ thuật) Kính • Áp dụng: công việc chống tĩnh điện
0985.288.164 103 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS8

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS8

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 107 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS7

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS7

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 96 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS6

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS6

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 87 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS5

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS5

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 89 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS4

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS4

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 88 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS3

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS3

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 89 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS2

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS2

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 87 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS1

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MNS1

• Được sử dụng để mở túi nhựa, miếng lót tiên tiến này phù hợp với các vật liệu nhựa và màng mỏng . • Áp dụng: mở túi nhựa, màng mỏng, túi giấy
0985.288.164 89 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MU 50

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MU 50

• Thích hợp cho bề mặt phẳng hoặc hơi cong • Cũng có thể được sử dụng với các vật lõm • Áp dụng: Tấm sắt, gỗ, bao bì, nhựa, CD / DVD
0985.288.164 99 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MU 40

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SOLVAC SIZE MU 40

• Thích hợp cho bề mặt phẳng hoặc hơi cong • Cũng có thể được sử dụng với các vật lõm • Áp dụng: Tấm sắt, gỗ, bao bì, nhựa, CD / DVD
0985.288.164 87 lượt

Top

   (0)