ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTE-HD

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 81 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 79 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với loc xoay

0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 78 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 73 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 75 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 79 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm

0985.288.164 83 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 77 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 71 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 70 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 78 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 76 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 74 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

0985.288.164 76 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 71 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 77 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 77 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 83 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 80 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

0985.288.164 70 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 67 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

0985.288.164 74 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm Hình dạng: Với khóa xoay

0985.288.164 76 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 Call

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm

0985.288.164 72 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 138
  • Hôm nay 1,459
  • Hôm qua 7,150
  • Trong tuần 46,410
  • Trong tháng 150,356
  • Tổng cộng 3,222,075

Top

   (0)