Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTE-HD

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm
0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với loc xoay
0985.288.164 201 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm
0985.288.164 123 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 137 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm
0985.288.164 137 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G3/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 114 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 131 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm
0985.288.164 125 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 120 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 111 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 106 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 114 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 125 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE-HD G1/8-AG 15

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao, hạng nặng Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm
0985.288.164 109 lượt

Top

   (0)