VAN NORGREN

mỗi trang
VAN ÁP SUẤT SERIES VP442 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP442 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: NPT1/4 • Áp suất: 0.2 - 15 psi

0985.288.164 51 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP140 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP140 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: NPT1/4 • Áp suất: 0.2 - 15 psi

0985.288.164 48 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP60 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP60 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: G1/4

0985.288.164 52 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP51 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP51 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2 • Đầu kết nối: G1/4 • Áp suất: 0 - 10 bar

0985.288.164 54 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP50/VP50S NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP50/VP50S NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2 • Đầu kết nối: G1/4 • Áp suất: 0 - 10 bar

0985.288.164 54 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP23 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP23 NORGREN-GERMANY

• Cổng: M12 x 1.8-pin • Áp suất: 0 - 16 bar

0985.288.164 51 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP12 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP12 NORGREN-GERMANY

• Cổng: G1/8" • Áp suất: 0 - 8 bar

0985.288.164 54 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP10 NORGREN-GERMANY Call

VAN ÁP SUẤT SERIES VP10 NORGREN-GERMANY

• Cổng: G1/4" • Áp suất: 0.2 - 8 bar

0985.288.164 56 lượt
VAN AN TOÀN SERIES SCVA/SCSQ/XSH/CR NORGREN-GERMANY Call

VAN AN TOÀN SERIES SCVA/SCSQ/XSH/CR NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2, 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G3 / 4"

0985.288.164 48 lượt
VAN ĐIỆN TỪ ĐIỀU KHIỂN SERIES 8288000 NORGREN-GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ ĐIỀU KHIỂN SERIES 8288000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G3 / 4, G1 "

0985.288.164 55 lượt
VAN ĐIỆN TỪ GÓC SERIES 8450000 NORGREN-GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ GÓC SERIES 8450000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1 "

0985.288.164 55 lượt
VAN ĐIỆN TỪ LỌC BỤI SERIES 8296000 NORGREN-GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ LỌC BỤI SERIES 8296000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "

0985.288.164 54 lượt
VAN ĐIỆN TỪ KHÔNG ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 825/950/960 NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ KHÔNG ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 825/950/960 NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2 • Đầu nối: G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "

0985.288.164 53 lượt
VAN ĐIỆN TỪ CÓ ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 8240000 NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ CÓ ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 8240000 NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: M5, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "

0985.288.164 62 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXP NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXP NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2

0985.288.164 43 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXE NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXE NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2

0985.288.164 43 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES VM NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES VM NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2

0985.288.164 49 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES VS NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES VS NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2

0985.288.164 47 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES M/UM/DM NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES M/UM/DM NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"

0985.288.164 45 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES V NORGREN - GERMANY Call

VAN ĐIỆN TỪ SERIES V NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"

0985.288.164 45 lượt
VAN CƠ SERIES X/VHLA/M NORGREN - GERMANY Call

VAN CƠ SERIES X/VHLA/M NORGREN - GERMANY

• Cổng: 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8"

0985.288.164 48 lượt
VAN TIẾT LƯU SERIES T/M/S NORGREN-GERMANY Call

VAN TIẾT LƯU SERIES T/M/S NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"

0985.288.164 45 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 136
  • Hôm nay 2,005
  • Hôm qua 10,481
  • Trong tuần 2,005
  • Trong tháng 105,951
  • Tổng cộng 3,177,670

Top

   (0)