Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

VAN NORGREN

mỗi trang
VAN ÁP SUẤT SERIES VP442 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP442 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: NPT1/4 • Áp suất: 0.2 - 15 psi
0985.288.164 112 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP140 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP140 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: NPT1/4 • Áp suất: 0.2 - 15 psi
0985.288.164 107 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP60 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP60 NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: G1/4
0985.288.164 118 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP51 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP51 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2 • Đầu kết nối: G1/4 • Áp suất: 0 - 10 bar
0985.288.164 114 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP50/VP50S NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP50/VP50S NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2 • Đầu kết nối: G1/4 • Áp suất: 0 - 10 bar
0985.288.164 121 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP23 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP23 NORGREN-GERMANY

• Cổng: M12 x 1.8-pin • Áp suất: 0 - 16 bar
0985.288.164 124 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP12 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP12 NORGREN-GERMANY

• Cổng: G1/8" • Áp suất: 0 - 8 bar
0985.288.164 118 lượt
VAN ÁP SUẤT SERIES VP10 NORGREN-GERMANY

VAN ÁP SUẤT SERIES VP10 NORGREN-GERMANY

• Cổng: G1/4" • Áp suất: 0.2 - 8 bar
0985.288.164 121 lượt
VAN AN TOÀN SERIES SCVA/SCSQ/XSH/CR NORGREN-GERMANY

VAN AN TOÀN SERIES SCVA/SCSQ/XSH/CR NORGREN-GERMANY

• Cổng: 3/2, 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G3 / 4"
0985.288.164 102 lượt
VAN ĐIỆN TỪ ĐIỀU KHIỂN SERIES 8288000 NORGREN-GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ ĐIỀU KHIỂN SERIES 8288000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G3 / 4, G1 "
0985.288.164 113 lượt
VAN ĐIỆN TỪ GÓC SERIES 8450000 NORGREN-GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ GÓC SERIES 8450000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1 "
0985.288.164 111 lượt
VAN ĐIỆN TỪ LỌC BỤI SERIES 8296000 NORGREN-GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ LỌC BỤI SERIES 8296000 NORGREN-GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "
0985.288.164 128 lượt
VAN ĐIỆN TỪ KHÔNG ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 825/950/960 NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ KHÔNG ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 825/950/960 NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2 • Đầu nối: G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "
0985.288.164 121 lượt
VAN ĐIỆN TỪ CÓ ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 8240000 NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ CÓ ÁP SUẤT CHÊNH LỆCH SERIES 8240000 NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2 • Đầu nối: M5, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G1 / 2, G1 / 4, G1 / 8, G3 / 4, G3 / 8, G1, G2 "
0985.288.164 131 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXP NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXP NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2
0985.288.164 96 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXE NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES SXE NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2
0985.288.164 104 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES VM NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES VM NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2
0985.288.164 106 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES VS NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES VS NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2x2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2
0985.288.164 100 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES M/UM/DM NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES M/UM/DM NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"
0985.288.164 92 lượt
VAN ĐIỆN TỪ SERIES V NORGREN - GERMANY

VAN ĐIỆN TỪ SERIES V NORGREN - GERMANY

• Cổng: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"
0985.288.164 121 lượt
VAN CƠ SERIES X/VHLA/M NORGREN - GERMANY

VAN CƠ SERIES X/VHLA/M NORGREN - GERMANY

• Cổng: 3/2, 4/2, 5/2 • Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8"
0985.288.164 98 lượt
VAN TIẾT LƯU SERIES T/M/S NORGREN-GERMANY

VAN TIẾT LƯU SERIES T/M/S NORGREN-GERMANY

• Đầu kết nối: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, G1"
0985.288.164 102 lượt

Top

   (0)