Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐỆM GIỮ CHÂN KHÔNG SERIES VCBL-K1 SCHMALZ

mỗi trang
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 262 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 197 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°
0985.288.164 207 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways
0985.288.164 173 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 196 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways
0985.288.164 246 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways
0985.288.164 182 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360° • Weight: 1.239 kg
0985.288.164 209 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.831 kg
0985.288.164 177 lượt
VCBL-K1 125x75x125 Q

VCBL-K1 125x75x125 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.844 kg
0985.288.164 188 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 125 mm • Weight: 1.036 kg
0985.288.164 180 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.677 kg
0985.288.164 172 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.678 kg
0985.288.164 180 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.69 kg
0985.288.164 170 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.688 kg
0985.288.164 179 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.757 kg
0985.288.164 173 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.746 kg
0985.288.164 171 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 100 mm • Weight: 0.936 kg
0985.288.164 192 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 L

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.84 kg
0985.288.164 173 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 Q

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0,84 kg
0985.288.164 176 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 D-360

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0,859 kg
0985.288.164 175 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 L

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0,885 kg
0985.288.164 170 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 D-360

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0,984 kg
0985.288.164 169 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 L

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.731 kg
0985.288.164 181 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 Q

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0.722 kg
0985.288.164 186 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x85

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x85

• Kích thước (LxW): 140 x 115 mm • Chiều cao H: 85 mm • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 189 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 L

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 184 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 Q

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 154 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 D-360

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0.7kg
0985.288.164 163 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 L

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 163 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x50 Q

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 160 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 D-360

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 D-360

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0.7kg
0985.288.164 166 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ TV VCBL-K1 125x75x50 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ TV VCBL-K1 125x75x50 L

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường dài • với: Van cảm biến • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 153 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ TV VCBL-K1 125x75x50 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ TV VCBL-K1 125x75x50 Q

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường ngang • với: Van cảm biến • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 145 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 L

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 L

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 164 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 Q

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x50 Q

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0.6kg
0985.288.164 157 lượt

Top

   (0)