ĐỆM GIỮ CHÂN KHÔNG SERIES VCBL-K1 SCHMALZ

mỗi trang
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 D-360

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°

0985.288.164 203 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x50 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 50 mm • Arrangement: Can be turned 360°

0985.288.164 145 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 D-360

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360°

0985.288.164 158 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways

0985.288.164 134 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x125 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways

0985.288.164 154 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways

0985.288.164 201 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x125 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways

0985.288.164 131 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 D-360

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: Can be turned 360° • Weight: 1.239 kg

0985.288.164 160 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x125 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.831 kg

0985.288.164 137 lượt
VCBL-K1 125x75x125 Q Call

VCBL-K1 125x75x125 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 125 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.844 kg

0985.288.164 135 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 140x115x125

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 125 mm • Weight: 1.036 kg

0985.288.164 141 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 L

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.677 kg

0985.288.164 138 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 130x30x100 Q

• Dimensions (LxW): 130 x 30 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.678 kg

0985.288.164 131 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 L

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.69 kg

0985.288.164 131 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 120x50x100 Q

• Dimensions (LxW): 120 x 50 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.688 kg

0985.288.164 140 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMAL VCBL-K1 125x75x100 L

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: longways • Weight: 0.757 kg

0985.288.164 137 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x100 Q

• Dimensions (LxW): 125 x 75 mm • Height H: 100 mm • Arrangement: crossways • Weight: 0.746 kg

0985.288.164 133 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x100

• Dimensions (LxW): 140 x 115 mm • Height H: 100 mm • Weight: 0.936 kg

0985.288.164 149 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 L

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.84 kg

0985.288.164 136 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x85 Q

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0,84 kg

0985.288.164 138 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 D-360

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0,859 kg

0985.288.164 141 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 120x50x85 L

• Kích thước (LxW): 120 x 50 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0,885 kg

0985.288.164 132 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 D-360 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 D-360

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: Có thể xoay 360 ° • Trọng lượng: 0,984 kg

0985.288.164 131 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 L

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.731 kg

0985.288.164 138 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 Q Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 125x75x85 Q

• Kích thước (LxW): 125 x 75 mm • Chiều cao H: 85 mm • Sắp xếp: đường ngang • Trọng lượng: 0.722 kg

0985.288.164 142 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x85 Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 140x115x85

• Kích thước (LxW): 140 x 115 mm • Chiều cao H: 85 mm • Trọng lượng: 0.6kg

0985.288.164 146 lượt
BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 L Call

BỘ ĐỆM KẸP SCHMALZ VCBL-K1 130x30x50 L

• Kích thước (LxW): 130 x 30 mm • Chiều cao H: 50 mm • Sắp xếp: đường dài • Trọng lượng: 0.6kg

0985.288.164 142 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 98
  • Hôm nay 7,180
  • Hôm qua 7,150
  • Trong tuần 52,131
  • Trong tháng 156,077
  • Tổng cộng 3,227,796

Top

   (0)