Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

VAN ĐIỀU ÁP SERIES IR SMC - JAPAN

mỗi trang
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10A SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10A SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.125
0985.288.164 77 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10 SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.135
0985.288.164 92 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3120 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3120 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.71
0985.288.164 90 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR20120 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR20120 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.35
0985.288.164 87 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 93 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 76 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 97 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 92 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 78 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 94 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 102 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 93 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure rang: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 82 lượt

Top

   (0)