Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTE

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 90

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 90

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 90 mm
0985.288.164 245 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm
0985.288.164 149 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/2-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 2 "-M Kết nối chân không: G3 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 164 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 137 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm
0985.288.164 195 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 203 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 185 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 215 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 198 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 211 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 219 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 230 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm
0985.288.164 218 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 230 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 20 mm
0985.288.164 232 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10 VG

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 198 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 10 mm
0985.288.164 215 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5 VG

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M5-F • Kết nối chân không: M5-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm • Hình dạng: Có khóa xoay
0985.288.164 267 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M5-F • Kết nối chân không: M5-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm
0985.288.164 200 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5 VG

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M3-F • Kết nối chân không: M3-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm • Hình dạng: Có khóa xoay
0985.288.164 219 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M3-F • Kết nối chân không: M3-F Hành trình • Lò xo Z: 5 mm
0985.288.164 211 lượt

Top

   (0)