Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF30

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF30

• Lực nâng (↑): 1,50 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,17 cm³ • Đường kính: 30 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 189 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF25

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF25

• Lực nâng (↑): 1,40 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,11 cm³ • Đường kính: 25 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 194 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF20X

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF20X

• Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,12 cm³ • Đường kính: 20 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 187 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF20

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF20

• Lực nâng (↑): 1,35 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,07 cm³ • Đường kính: 20 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 174 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF15X

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF15X

• Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,12 cm³ • Đường kính: 15 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 210 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF15

• Lực nâng (↑): 0,9 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,04 cm³ • Đường kính: 15 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 187 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF10

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FF10

• Lực nâng (↑): 0,38 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,01 cm³ • Đường kính: 10 mm • Hiệu suất tuyệt vời cho các sản phẩm nhẹ rất mỏng • Đánh dấu miễn phí Ứng dụng: • Chất bán dẫn • Bảng hiển thị • Phim mỏng
0985.288.164 183 lượt

Top

   (0)