Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SMC SERIES - ZP2

VACUUM PAD SMC SERIES - ZP2 (GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG SMC SERIES - ZP2)

ZP2, Compact Pad for ZP Series Adapter

ZP2, Flat Short-type Pad for ZP2 Adapters

ZP2-AN, Nozzle Pad

ZP2, Thin Flat Pads

ZP2-*J, Bellows Pad, Multistage (Lock Ring Type)

ZP2-*MB, Bellows Pad

ZP2-ZJ, Bellows Pad

ZP2-*ZJ, Bellows Pad

ZP2-*W, Oval Pad

ZP2, Mark-free Pad

ZP2, Sponge Pad

ZP2, Heavy Duty Pad, Flat w/Rib and Thin Flat w/Rib

ZP2, Heavy Duty Pad w/Bellows

ZP2, Heavy Duty Oval Pad

 

 

ZP2-03UN, ZP2-03US, ZP2-03UU, ZP2-03UF, ZP2-03UGN, ZP2-03UGS, ZP2-04UN, ZP2-04US, ZP2-04UU, ZP2-04UF, ZP2-04UGN, ZP2-04UGS, ZP2-B06CN, ZP2-B06CS, ZP2-B06CU, ZP2-B06CF, ZP2-B06CGN, ZP2-B06CGS, ZP2-07CN, ZP2-07CS, ZP2-07CU, ZP2-07CF, ZP2-07CGN, ZP2-07CGS, ZP2-B08CN, ZP2-B08CS, ZP2-B08CU, ZP2-B08CF, ZP2-B08CGN, ZP2-B08CGS, ZP2-05UTN, ZP2-05UT S, ZP2-05UT U, ZP2-05UT F, ZP2-05UT GN, ZP2-05UT GS, ZP2-06UTN, ZP2-06UT S, ZP2-06UT U, ZP2-06UT F, ZP2-06UT GN, ZP2-06UT GS, ZP2-02AUN, ZP2-02AUS, ZP2-02AUF, ZP2-02AUU, ZP2-02AUGN, ZP2-02AUGS, ZP2-03AUN, ZP2-03AUS, ZP2-03AUF, ZP2-03AUU, ZP2-03AUGN, ZP2-03AUGS, ZP2-04AUN, ZP2-04AUS, ZP2-04AUF, ZP2-04AUU, ZP2-04AUGN, ZP2-04AUGS, ZP2-06AUN, ZP2-06AUS, ZP2-06AUF, ZP2-06AUU, ZP2-06AUGN, ZP2-06AUGS, ZP2-08AUN, ZP2-08AUS, ZP2-08AUF, ZP2-08AUU, ZP2-08AUGN, ZP2-08AUGS, ZP2-B02MUN, ZP2-B02MUS, ZP2-B02MUF, ZP2-B02MUU, ZP2-B02MUGN, ZP2-B02MUGS, ZP2-B02EUN, ZP2-B02EUS, ZP2-B02EUF, ZP2-B02EUU, ZP2-B02EUGN, ZP2-B02EUGS, ZP2-B04EUN, ZP2-B04EUS, ZP2-B04EUF, ZP2-B04EUU, ZP2-B04EUGN, ZP2-B04EUGS, ZP2-B04MUN, ZP2-B04MUS, ZP2-B04MUF, ZP2-B04MUU, ZP2-B04MUGN, ZP2-B04MUGS, ZP2-B05MUN, ZP2-B05MUS, ZP2-B05MUF, ZP2-B05MUU, ZP2-B05MUGN, ZP2-B05MUGS, ZP2-B06MUN, ZP2-B06MUS, ZP2-B06MUF, ZP2-B06MUU, ZP2-B06MUGN, ZP2-B06MUGS, ZP2-B06EUN, ZP2-B06EUS, ZP2-B06EUF, ZP2-B06EUU, ZP2-B06EUGN, ZP2-B06EUGS, ZP2-08EUN, ZP2-08EUS, ZP2-08EUF, ZP2-08EUU, ZP2-08EUGN, ZP2-08EUGS, ZP2-B08MUN, ZP2-B08MUS, ZP2-B08MUF, ZP2-B08MUU, ZP2-B08MUGN, ZP2-B08MUGS, ZP2-B08AUN, ZP2-B08AUS, ZP2-B08AUF, ZP2-B08AUU, ZP2-B08AUGN, ZP2-B08AUGS, ZP2-B10MUN, ZP2-B10MUS, ZP2-B10MUF, ZP2-B10MUU, ZP2-B10MUGN, ZP2-B10MUGS, ZP2-B15MUN, ZP2-B15MUS, ZP2-B15MUF, ZP2-B15MUU, ZP2-B15MUGN, ZP2-B15MUGS, ZP2-08ANN, ZP2-08ANF, ZP2-08ANS, ZP2-08ANU, ZP2-08ANGN, ZP2-08ANGS, ZP2-11ANN, ZP2-11ANF, ZP2-11ANS, ZP2-11ANU, ZP2-11ANGN, ZP2-11ANGS, ZP2-05UTN, ZP2-05UTS, ZP2-05UTF, ZP2-05UTU, ZP2-05UTGN, ZP2-05UTGS, ZP2-06UTN, ZP2-06UTS, ZP2-06UTF, ZP2-06UTU, ZP2-06UTGN, ZP2-06UTGS, ZP2-11UTN, ZP2-11UTS, ZP2-11UTF, ZP2-11UTU, ZP2-11UTGN, ZP2-11UTGS, ZP2-14UTN, ZP2-14UTS, ZP2-14UTF, ZP2-14UTU, ZP2-14UTGN, ZP2-14UTGS, ZP2-18UTN, ZP2-18UTS, ZP2-18UTF, ZP2-18UTU, ZP2-18UTGN, ZP2-18UTGS, ZP2-20UTN, ZP2-20UTS, ZP2-20UTF, ZP2-20UTU, ZP2-20UTGN, ZP2-20UTGS, ZP2-10MTN, ZP2-10MTS, ZP2-10MTF, ZP2-10MTU, ZP2-10MTGN, ZP2-10MTGS, ZP2-15MTN, ZP2-15MTS, ZP2-15MTF, ZP2-15MTU, ZP2-15MTGN, ZP2-15MTGS, ZP2-20MTN, ZP2-20MTS, ZP2-20MTF, ZP2-20MTU, ZP2-20MTGN, ZP2-20MTGS, ZP2-25MTN, ZP2-25MTS, ZP2-25MTF, ZP2-25MTU, ZP2-25MTGN, ZP2-25MTGS, ZP2-30MTN, ZP2-30MTS, ZP2-30MTF, ZP2-30MTU, ZP2-30MTGN, ZP2-30MTGS, ZP2-06JN, ZP2-06JS, ZP2-06JF, ZP2-06JU, ZP2-06JGN, ZP2-06JGS, ZP2-09JN, ZP2-06JS, ZP2-06JF, ZP2-06JU, ZP2-06JGN, ZP2-06JGS, ZP2-09JN-X19, ZP2-06JS-X19, ZP2-06JF-X19, ZP2-06JU-X19, ZP2-06JGN-X19 ZP2-06JGS-X19, ZP2-B10JN, ZP2-B10JS, ZP2-B10JF, ZP2-B10JU, ZP2-B10JHN, ZP2-B10JGS, ZP2-B14JN, ZP2-B14JS, ZP2-B14JF, ZP2-B14JU, ZP2-B14JGN, ZP2-B14JGS, ZP2-B14JN-X19, ZP2-B14JS-X19, ZP2-B14JF-X19, ZP2-B14JU-X19, ZP2-B14JGN-X19, ZP2-B14JGS-X19, ZP2-B15JN, ZP2-B15JS, ZP2-B15JF, ZP2-B15JU, ZP2-B15JGN, ZP2-B15JGS, ZP2-B16JN, ZP2-B16JS, ZP2-B16JF, ZP2-B16JU, ZP2-B16JGN, ZP2-B16JGS, ZP2-B16JN-X19, ZP2-B16JS-X19, ZP2-B16JF-X19, ZP2-B16JU-X19, ZP2-B16JGN-X19, ZP2-B16JGS-X19, ZP2-B25JN, ZP2-B25JS, ZP2-B25JF, ZP2-B25JU, ZP2-B25JGN, ZP2-B25JGS, ZP2-B25JN-X19, ZP2-B25JS-X19, ZP2-B25JF-X19, ZP2-B25JU-X19, ZP2-B25JGN-X19, ZP2-B25JGS-X19, ZP2-B30JN, ZP2-B30JS, ZP2-B30JF, ZP2-B30JU, ZP2-B30JGN, ZP2-B30JGS, ZP2-B30JN-X19, ZP2-B30JS-X19, ZP2-B30JF-X19, ZP2-B30JU-X19, ZP2-B30JGN-X19, ZP2-B30JGS-X19, ZP2-B04MBN, ZP2-B04MBS, ZP2-B04MBF, ZP2-B04MBU, ZP2-B04MBGN, ZP2-B04MBGS, ZP2-B06MBN, ZP2-B06MBS, ZP2-B06MBF, ZP2-B06MBU, ZP2-B06MBGN, ZP2-B06MBGS, ZP2-B08MBN, ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBF, ZP2-B08MBU, ZP2-B08MBGN, ZP2-B08MBGS, ZP2-B10MBN, ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBF, ZP2-B10MBU, ZP2-B10MBGN, ZP2-B10MBGS, ZP2-B15MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBF, ZP2-B15MBU, ZP2-B15MBGN, ZP2-B15MBGS, ZP2-B20MBN, ZP2-B20MBS, ZP2-B20MBF, ZP2-B20MBU, ZP2-B20MBGN, ZP2-B20MBGS, ZP2-B15ZJS, ZP2-B15ZJS6, ZP2-B20ZJS, ZP2-B20ZJS6, ZP2-B30ZJS, ZP2-B30ZJS6, ZP2-40ZJS, ZP2-40ZJS6, ZP2-46ZJS, ZP2-46ZJS6, ZP2-40ZJN, ZP2-40ZJF, ZP2-40ZJU, ZP2-40ZJGN, ZP2-40ZJGS, ZP2-46ZJN, ZP2-46ZJF, ZP2-46ZJU, ZP2-46ZJGN, ZP2-46ZJGS, ZP2-02ZJS, ZP2-B02ZJN, ZP2-B02ZJF, ZP2-B02ZJU, ZP2-B02ZJGN, ZP2-B02ZJGS, ZP2-04ZJS, ZP2-B04ZJN, ZP2-B04ZJF, ZP2-B04ZJU, ZP2-B04ZJGN, ZP2-B04ZJGS, ZP2-06ZJS, ZP2-B06ZJN, ZP2-B06ZJF, ZP2-B06ZJU, ZP2-B06ZJGN, ZP2-B06ZJGS, ZP2-05ZJS, ZP2-B05ZJN, ZP2-B05ZJF, ZP2-B05ZJU, ZP2-B05ZJGN, ZP2-B05ZJGS, ZP2-40ZJS, ZP2-B40ZJN, ZP2-B40ZJF, ZP2-B40ZJU, ZP2-B40ZJGN, ZP2-B40ZJGS, ZP2-46ZJS, ZP2-B46ZJN, ZP2-B46ZJF, ZP2-B46ZJU, ZP2-B46ZJGN, ZP2-B46ZJGS, ZP2-3507WN, ZP2-3507WS, ZP2-3507WF, ZP2-3507WU, ZP2-3507WGN, ZP2-3507WGS, ZP2-4010WN, ZP2-4010WS, ZP2-4010WF, ZP2-4010WU, ZP2-4010WGN, ZP2-4010WGS, ZP2-5010WN, ZP2-5010WS, ZP2-5010WF, ZP2-5010WU, ZP2-5010WGN, ZP2-5010WGS, ZP2-6010WN, ZP2-6010WS, ZP2-6010WF, ZP2-6010WU, ZP2-6010WGN, ZP2-6010WGS, ZP2-4020WN, ZP2-4020WS, ZP2-4020WF, ZP2-4020WU, ZP2-4020WGN, ZP2-4020WGS, ZP2-5020WN, ZP2-5020WS, ZP2-5020WF, ZP2-5020WU, ZP2-5020WGN, ZP2-5020WGS, ZP2-6020WN, ZP2-6020WS, ZP2-6020WF, ZP2-6020WU, ZP2-6020WGN, ZP2-6020WGS, ZP2-8020WN, ZP2-8020WS, ZP2-8020WF, ZP2-8020WU, ZP2-8020WGN, ZP2-8020WGS, ZP2-4030WN, ZP2-4030WS, ZP2-4030WF, ZP2-4030WU, ZP2-4030WGN, ZP2-4030WGS, ZP2-5030WN, ZP2-5030WS, ZP2-5030WF, ZP2-5030WU, ZP2-5030WGN, ZP2-5030WGS, ZP2-6030WN, ZP2-6030WS, ZP2-6030WF, ZP2-6030WU, ZP2-6030WGN, ZP2-6030WGS, ZP2-8030WN, ZP2-8030WS, ZP2-8030WF, ZP2-8030WU, ZP2-8030WGN, ZP2-8030WGS, ZP2-04SGS, ZP2-04SGC, ZP2-06SGS, ZP2-06SGC, ZP2-08SGS, ZP2-08SGC, ZP2-10SGS, ZP2-10SGC, ZP2-15SGS, ZP2-15SGC, ZP2-32HN, ZP2-32HS, ZP2-32HF, ZP2-32HC, ZP2-300HN, ZP2-300HF, ZP2-300HC, ZP2-340HN, ZP2-340HF, ZP2-340HC, ZP2-150HTN, ZP2-150HTF, ZP2-150HTC, ZP2-250HTN, ZP2-250HTF, ZP2-250HTC, ZP2-32HBN, ZP2-32HBF, ZP2-32HBC, ZP2-150HBN, ZP2-150HBF, ZP2-150HBC, ZP2-3050HWN, ZP2-3050HWS, ZP2-3050HWF, ZP2-3050HWC,

 

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PHẲNG MỎNG SMC SERIES ZP2-UT/MT

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PHẲNG MỎNG SMC SERIES ZP2-UT/MT

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế giác hút để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại pad bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.
0985.288.164 392 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG NHỎ GỌN SMC ZP2 DÙNG CHO DÒNG ZP

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG NHỎ GỌN SMC ZP2 DÙNG CHO DÒNG ZP

Các miếng đệm chân không sê-ri ZP2 có 38 size đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế giác hútd để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.
0985.288.164 417 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP2-MB

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG ỐNG THỔI SMC SERIES ZP2-MB

Giác hút ống thổi
0985.288.164 464 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC SERIES ZP2-GS/GC

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC SERIES ZP2-GS/GC

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG BỌT BIỂN SMC SERIES ZP2-GS/GC
0985.288.164 328 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG VÒI PHUN SMC SERIES ZP2-AN

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG VÒI PHUN SMC SERIES ZP2-AN

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG DẠNG VÒI PHUN SMC SERIES ZP2-AN
0985.288.164 381 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI ĐA TẦNG SMC SERIES ZP2-J BELLOWS 3.5

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI ĐA TẦNG SMC SERIES ZP2-J BELLOWS 3.5

• CỐC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI ĐA TẦNG SMC SERIES ZP2-J BELLOWS 3.5 • Loại ống thổi nhiều tầng • Có / không có vòng khóa
0985.288.164 387 lượt
GIÁC CHÂN KHÔNG LOẠI NGẮN PHẲNG SMC - ZP2

GIÁC CHÂN KHÔNG LOẠI NGẮN PHẲNG SMC - ZP2

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế pad để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.
0985.288.164 454 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG SMC SERIES ZP2-ZJ

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 1.5 TẦNG CỐC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI 4.5 TẦNG
0985.288.164 325 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-H/HT

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-H/HT

Cốc hút SMC SERIES ZP2-H/HT Heavy Duty Pad, Flat w / Rib và Thin Flat w / Rib
0985.288.164 418 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL SMC SERIES ZP2-W

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL SMC SERIES ZP2-W

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-W
0985.288.164 451 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB
0985.288.164 444 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG HÌNH OVAL SMC SERIES ZP2-3050HW
0985.288.164 246 lượt

Top

   (0)