Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES TURTLE - VMECA

mỗi trang
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3134-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3134-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1448 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 416 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 292 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3133-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3133-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1086 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 312 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 286 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3132-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3132-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 724 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 339 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3123-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3123-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 800 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 416 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 294 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3132-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3132-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 600 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 312 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 279 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3122-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3122-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 250 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3032-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3032-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 724 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 260 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3031-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3031-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 362 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 238 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3022-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3022-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 355 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3021-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3021-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 256 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3134-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3134-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1364 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 608 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 318 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3133-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3133-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 1023 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 456 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 273 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3132-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3132-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 682 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 262 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3124-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3124-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 684 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 608 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 252 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3123-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3123-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 513 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 456 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 265 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3122-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3122-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 342 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 275 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3032-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3032-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 682 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 352 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3031-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3031-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 341 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 295 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3022-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3022-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 342 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 271 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3021-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTC3021-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút 4 bar
0985.288.164 299 lượt

Top

   (0)