Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF300

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF300

• Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 307 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 820,0 cm³ • Đường kính: 304 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 195 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF200

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF200

• Lực nâng (↑): 193,87 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 96,90 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 460,0 cm³ • Đường kính: 200 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 187 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF150

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF150

• Lực nâng (↑): 86,73 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 61,22 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 160,0 cm³ • Đường kính: 152 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 227 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF110

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF110

• Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 70,0 cm³ • Đường kính: 112 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 188 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF90

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF90

• Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 50,0 cm³ • Đường kính: 92 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 185 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF75

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF75

• Lực nâng (↑): 20,40 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 11,22 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 20,0 cm³ • Đường kính: 77 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 187 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50X2

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50X2

• Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 4.08 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 10,0 cm³ • Đường kính: 53 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 196 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50

• Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 4.08 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 10,0 cm³ • Đường kính: 53 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 185 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF40

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF40

• Lực nâng (→): 2,55 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 4,8 cm³ • Đường kính: 42 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 198 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF30

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF30

• Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 1,63 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 2,0 cm³ • Đường kính: 32 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 206 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF25

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF25

• Lực nâng (↑): 1,98 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,91 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 1,10 cm³ • Đường kính: 27 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 207 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF20

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF20

• Lực nâng (↑): 1,47 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,81 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 1,0 cm³ • Đường kính: 22 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 194 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF15

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF15

• Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,037 cm³ • Đường kính: 16,5 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử
0985.288.164 202 lượt

Top

   (0)