GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF300 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF300

• Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 307 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 820,0 cm³ • Đường kính: 304 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 127 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF200 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF200

• Lực nâng (↑): 193,87 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 96,90 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 460,0 cm³ • Đường kính: 200 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 122 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF150 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF150

• Lực nâng (↑): 86,73 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 61,22 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 160,0 cm³ • Đường kính: 152 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 136 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF110 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF110

• Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 70,0 cm³ • Đường kính: 112 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 122 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF90 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF90

• Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 50,0 cm³ • Đường kính: 92 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 118 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF75 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF75

• Lực nâng (↑): 20,40 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 11,22 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 20,0 cm³ • Đường kính: 77 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 126 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50X2 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50X2

• Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 4.08 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 10,0 cm³ • Đường kính: 53 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 125 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50

• Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 4.08 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 10,0 cm³ • Đường kính: 53 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 129 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF40 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF40

• Lực nâng (→): 2,55 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 4,8 cm³ • Đường kính: 42 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 128 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF30 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF30

• Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 1,63 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 2,0 cm³ • Đường kính: 32 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 129 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF25 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF25

• Lực nâng (↑): 1,98 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,91 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 1,10 cm³ • Đường kính: 27 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 128 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF20 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF20

• Lực nâng (↑): 1,47 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,81 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 1,0 cm³ • Đường kính: 22 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 122 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF15 Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF15

• Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 0,037 cm³ • Đường kính: 16,5 mm • Một lực nâng tốt có thể đạt được trên các bề mặt phẳng để nâng song song và vuông góc. Vết kẹp bên trong lực hút giúp cải thiện ma sát giữa phần giữ và cốc hút. Ứng dụng: • Carton • Veneer tấm • Nhưng tâm kim loại • Hàng điện tử

0985.288.164 123 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 541
  • Hôm nay 2,400
  • Hôm qua 15,445
  • Trong tuần 35,499
  • Trong tháng 165,760
  • Tổng cộng 2,365,135

Top

   (0)