PISCO - JAPAN

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VSPE Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VSPE

• Kích thước: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40mm • Chất liệu: N, S, FS • Đầu nối: 4J, 6J

0985.288.164 15 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL PISCO JAPAN SERIES VP-E Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG OVAL PISCO JAPAN SERIES VP-E

• Kích thước: 2x4, 3.5x7, 4x10, 4x20, 4x30, 5x10, 5x20, 5x30, 6x10, 6x20, 6x30, 8x20, 8x30mm • Chất liệu: N, S, U, F, SE, E, NE, HN, EP • Đầu nối: E10, E20, M6

0985.288.164 17 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-S Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-S

• Kích thước: 10, 15, ,20, 25, 30, 35, 50, 70, 100mm • Chất liệu: C, S • Đầu nối: M6, M10

0985.288.164 16 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-Q Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-Q

• Kích thước: 10, ,20, 30mm • Chất liệu: K, M, KE • Đầu nối: M4, M6

0985.288.164 17 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG FLAT PISCO JAPAN SERIES VP-F Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG FLAT PISCO JAPAN SERIES VP-F

• Kích thước: 10, 15, 20, 25, 30mm • Chất liệu: N, S, U, F, NE, SE • Đầu nối: M4, M6

0985.288.164 15 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG FLAT PISCO JAPAN SERIES VP-P Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG FLAT PISCO JAPAN SERIES VP-P

• Kích thước: 8, 10, 15, 20mm • Chất liệu: N, S, U, F, FS, NE • Đầu nối: T8

0985.288.164 17 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BELLOWS PISCO JAPAN SERIES VP-PB Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BELLOWS PISCO JAPAN SERIES VP-PB

• Kích thước: 30, 40, 50mm • Chất liệu: S • Đầu nối: FE, FF

0985.288.164 16 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BELLOWS PISCO JAPAN SERIES VP-W Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG BELLOWS PISCO JAPAN SERIES VP-W

• Kích thước: 10, 20, 30, 40, 50mm • Chất liệu: N, S, U, F, NE, G, HN, EP • Đầu nối: M4, M6

0985.288.164 15 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-B Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-B

• Kích thước: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100mm • Chất liệu: N, S, U, F, SE, NE, HN, EP • Đầu nối: T8, M4, M6, M10

0985.288.164 16 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-K Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-K

• Kích thước: 10, 20, 30, 40, 50mm • Chất liệu: NH, S, U, NE, F • Đầu nối: Male M4, M6

0985.288.164 15 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-LB Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-LB

• Kích thước: 4, 6, 8, 10, 15, 20mm • Chất liệu: N, S, U, NE, HN, EP • Đầu nối: Male M4, M6, Female T15, T40

0985.288.164 16 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-L Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-L

• Kích thước: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40mm • Chất liệu: N, S, F, FS, SE, NE • Đầu nối: Male M4, M6, Female T15, T40

0985.288.164 19 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-R Call

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG PISCO JAPAN SERIES VP-R

• Size: 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200mm • Chất liệu: N, S, U, F, SE, E, NE, G, HN, EP

0985.288.164 24 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 101
  • Hôm nay 6,215
  • Hôm qua 6,767
  • Trong tuần 40,213
  • Trong tháng 40,213
  • Tổng cộng 2,843,067

Top

   (0)