Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

THIẾT BỊ NÂNG HẠ CHÂN KHÔNG SAMINENG - KOREA

mỗi trang
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-400 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-400 KOREA

• Nâng tải: 400kg
0985.288.164 224 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-300 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-300 KOREA

• Nâng tải: 300kg
0985.288.164 294 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-200 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-200 KOREA

• Nâng tải: 150kg
0985.288.164 243 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-150 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-L-150 KOREA

• Nâng tải: 150kg
0985.288.164 229 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENGSAF-G9-400 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENGSAF-G9-400 KOREA

• Nâng tải: 400kg
0985.288.164 235 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G6-400 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G6-400 KOREA

• Nâng tải: 400kg
0985.288.164 220 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G9-200 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G9-200 KOREA

• Nâng tải: 200kg
0985.288.164 225 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G6-200 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-G6-200 KOREA

• Nâng tải: 200kg
0985.288.164 246 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-150 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-150 KOREA

• Nâng tải: 150kg
0985.288.164 237 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-50 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAF-50 KOREA

• Nâng tải: 50kg
0985.288.164 253 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAE-150 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAE-150 KOREA

• Nâng tải: 150kg
0985.288.164 288 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAE-100 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAE-100 KOREA

• Nâng tải: 80kg
0985.288.164 226 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-300 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-300 KOREA

• Nâng tải: 250kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 237 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-250 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-250 KOREA

• Nâng tải: 180kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 232 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-200 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-200 KOREA

• Nâng tải: 90kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 245 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-180 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-180 KOREA

• Nâng tải: 70kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 266 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-160 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-160 KOREA

• Nâng tải: 60kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 229 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-140 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-140 KOREA

• Nâng tải: 40kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 236 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-120 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-120 KOREA

• Nâng tải: 35kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 3.7KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 225 lượt
THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-100 KOREA

THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG SAMINENG SAV-100 KOREA

• Nâng tải: 30kg • Khoảng cách:1700/2100mm • Công suất thổi: 2.5KW • Độ ồn của thiết bị: 60dB • Độ ồn của máy thổi: 75dB
0985.288.164 242 lượt

Top

   (0)