Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF

mỗi trang
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF125

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF125

• Lực nâng (↑): 44,5 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 42,5 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 115,0 cm³ • Đường kính: 128 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 184 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF100

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF100

• Lực nâng (↑): 37,1 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 35,4 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 58,0 cm³ • Đường kính: 104 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 185 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF80

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF80

• Lực nâng (↑): 25,9 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 17,7 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 36,0 cm³ • Đường kính: 82,5 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 192 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF70

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF70

• Lực nâng (↑): 19,6 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 15,8 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 20,7 cm³ • Đường kính: 72 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 178 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF60

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF60

• Lực nâng (↑): 15,2 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 13,3 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 14,6 cm³ • Đường kính: 62 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 183 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF50

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF50

• Lifting Force (↑): 10.8 Kg @ -60 kPa • Lifting Force (→): 6.7 Kg @ -60 kPa • Volume: 8.0 cm³ • Diameter: 52 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 189 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF40

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF40

• Lực nâng (↑): 6,9 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 5.0 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 4,4 cm³ • Đường kính: 42 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 177 lượt
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF30

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF30

• Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa • Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa • Âm lượng: 2,0 cm³ • Đường kính: 32 mm • Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang Không rung khi chuyển Ứng dụng: • Nhưng tâm kim loại • Thép tấm • Sản phẩm phẳng và hơi cong
0985.288.164 185 lượt

Top

   (0)