Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTI

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 132 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 118 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 127 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 120 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 121 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 114 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm
0985.288.164 130 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 119 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm
0985.288.164 118 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 130 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G3 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm
0985.288.164 114 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 114 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 122 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 112 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 50 mm
0985.288.164 119 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 110 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 117 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 118 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 25
0985.288.164 135 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 115 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 10 mm
0985.288.164 152 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay
0985.288.164 140 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-M Hành trình lò xo Z: 10 mm
0985.288.164 113 lượt

Top

   (0)