Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

VAN ĐIỀU ÁP SMC - JAPAN

mỗi trang
VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES XT240 SMC - JAPAN

VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES XT240 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 1 • Supply pressure: Max 1.0 MPa • Input pressure: Max 0.7 MPa • Pressure ratio: 1:1 • Air consumption: 10L/min (ANR) or less (OUT = 0.7MPa) • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Weight (kg): 1.2
0985.288.164 105 lượt
VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES IL200 SMC - JAPAN

VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES IL200 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Supply pressure: Max 1.0 MPa • Input pressure: Max 0.7 MPa • Pressure ratio: 1:1 • Air consumption: 3L/min (ANR) or less (OUT = 0.5MPa) • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Weight (kg): 0.56
0985.288.164 94 lượt
VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES IL100 SMC - JAPAN

VAN TĂNG ÁP KHÍ NÉN SERIES IL100 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Supply pressure: Max 1.0 MPa • Input pressure: Max 0.7 MPa • Pressure ratio: 1:1 • Air consumption: 3L/min (ANR) or less (OUT = 0.5MPa) • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Weight (kg): 0.56
0985.288.164 129 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV20A SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV20A SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ10, Φ5/16, Φ3/8 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.25
0985.288.164 113 lượt
Vacuum Regulator 10-IRV20 SMC - JAPAN

Vacuum Regulator 10-IRV20 SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ10, Φ5/16, Φ3/8 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.25
0985.288.164 112 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV10A SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV10A SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.125
0985.288.164 99 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV10 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES 10-IRV10 SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.135
0985.288.164 137 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV20A SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV20A SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ10, Φ5/16, Φ3/8 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.25
0985.288.164 90 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV20 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV20 SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ10, Φ5/16, Φ3/8 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.25
0985.288.164 91 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10A SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10A SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.125
0985.288.164 77 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IRV10 SMC - JAPAN

• Port size: Φ6, Φ8, Φ1/4, Φ5/16 • Fluid: Air • Air consumption: 0.6L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: 5 to 60°C • Set pressure range: ~100 to 1.3KPa • Weight (kg): 0.135
0985.288.164 92 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3120 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3120 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.71
0985.288.164 90 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR20120 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR20120 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.35
0985.288.164 87 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 93 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 76 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR3000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Air consumption: 11.5L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.64
0985.288.164 97 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 92 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 78 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR2000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/4 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.30
0985.288.164 94 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1020 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1020 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.8 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 102 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1010 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1010 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Air consumption: 4.4L/min (ANR) or Less • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure range: 0.01 to 0.4 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 93 lượt
BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1000 SMC - JAPAN

BỘ ĐIỀU ÁP SERIES IR1000 SMC - JAPAN

• Port size: 1/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Max supply pressure: 1.0MPa • Min supply pressure: 0.05MPa • Set pressure rang: 0.005 to 0.2 MPa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 82 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 3.0Mpa • Maximum operating pressure: 2.0Mpa • Standard type: 0.05 to 0.85Mpa • Low pressure type: 0.05 to 0.03Mpa • Weight (kg): 0.11
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.57
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.40
0985.288.164 86 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21
0985.288.164 113 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.48
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.27
0985.288.164 84 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 79 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN

• Port size: 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.22
0985.288.164 65 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4, 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.17
0985.288.164 90 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.47
0985.288.164 122 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.44
0985.288.164 81 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.29
0985.288.164 70 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21
0985.288.164 78 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.16
0985.288.164 71 lượt

Top

   (0)