VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC-JAPAN

mỗi trang
VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES JSXFAH Call

VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES JSXFAH

• Loại ngâm cho bể tiêu đề kích thước 6 " • Tuổi thọ: 10 triệu chu kỳ hoặc hơn • Áp suất đỉnh cao và giảm tiêu thụ không khí thấp • Kích thước cổng: 1 ", Kích thước lỗ: 40mm

0985.288.164 56 lượt
VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES JSXFA Call

VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES JSXFA

• 10 triệu chu kỳ • Kết nối ren và khớp nối nén • Giảm tiêu thụ không khí • Tăng áp suất đỉnh

0985.288.164 52 lượt
BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO VAN ĐIỆN TỪ SMC SERIES VXFC Call

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO VAN ĐIỆN TỪ SMC SERIES VXFC

• Đối với van điện từ VXF2 • 6 đến 10 điểm đầu ra • Chức năng phân tầng cho nhiều bộ điều khiển • 100 đến 220 VAC, 12 hoặc 24 VDC • Tuân thủ RoHS

0985.288.164 50 lượt
VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXF2 Call

VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXF2

• Kích thước cổng lớn hơn có sẵn • Đã thêm kiểu mặt bích và mặt bích • Vỏ bọc IP65 • Tuân thủ RoHS

0985.288.164 64 lượt
VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXFA2 Call

VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXFA2

• Kích thước cổng lớn hơn có sẵn • Đã thêm kiểu mặt bích và mặt bích • Vỏ bọc IP65 • Tuân thủ RoHS

0985.288.164 54 lượt
VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXF2 Call

VAN GIỮ BỤI ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC SERIES VXF2

• Kích thước cổng lớn hơn có sẵn • Đã thêm kiểu mặt bích và mặt bích • Vỏ bọc IP65 • Tuân thủ RoHS

0985.288.164 62 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC LÀM MÁT ÁP SUẤT CAO SERIES VNH Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC LÀM MÁT ÁP SUẤT CAO SERIES VNH

• Loại vận hành bằng không khí • Kích thước lỗ: 7mm đến 80mm • Kích thước cổng: 1/8 đến 2 inch • Vật liệu làm kín: NBR, FKM

0985.288.164 60 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES VNC Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES VNC

• Loại điện từ thí điểm bên ngoài • Kích thước lỗ: 7mm đến 80mm • Kích thước cổng: 1/8 đến 2 inch • Vật liệu làm kín: NBR, FKM

0985.288.164 61 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGHA Call

VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGHA

• Nhiệt độ chất lỏng: -10 đến 60 ° C • Phạm vi áp suất: 0 đến 7,0 MPa • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch • Con dấu: NBR hoặc FKM

0985.288.164 58 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGH Call

VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGH

• Nhiệt độ chất lỏng: -10 đến 60 ° C • Phạm vi áp suất: 0 đến 7,0 MPa • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch • Con dấu: NBR hoặc FKM

0985.288.164 52 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGHA Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGHA

• Nhiệt độ chất lỏng: -10 đến 60 ° C • Phạm vi áp suất: 0 đến 7,0 MPa • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch • Con dấu: NBR hoặc FKM

0985.288.164 47 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGH Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGH

• Nhiệt độ chất lỏng: -10 đến 60 ° C • Phạm vi áp suất: 0 đến 7,0 MPa • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch • Con dấu: NBR hoặc FKM

0985.288.164 59 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGCA Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGCA

• Nhiệt độ chất lỏng: -5 đến 60 ° C. Áp suất hoạt động lên đến 1,6 MPa • Áp suất thí điểm 0,25 đến 0,7 MPa • Không cần bôi trơn • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch

0985.288.164 52 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGC Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC LÀM MÁT SERIES SGC

• Nhiệt độ chất lỏng: -5 đến 60 ° C. Áp suất hoạt động lên đến 1,6 MPa • Công suất tiêu thụ 0,35W • Tuân theo CE và RoHS • Kích thước cổng: 3/8 đến 1 inch

0985.288.164 59 lượt
BƠM ĐIỆN TỪ SMC SERIES LSP Call

BƠM ĐIỆN TỪ SMC SERIES LSP

• Thể tích phân phối lên đến 200 µl. • Độ lặp lại: ± 1%. • Có thể điều chỉnh khối lượng pha chế. • Chức năng tắt máy. • Hệ thống khép kín.

0985.288.164 45 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM20/200 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM20/200

• Đường kính lỗ: 2mm • Có sẵn mạch tiết kiệm điện • 2 cổng N.C. hoặc N.O. các loại; 3 cổng Loại phổ thông • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu làm ướt: PEEK (thân / tấm)

0985.288.164 53 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM15/150 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM15/150

• Đường kính lỗ: 1,6mm • Mạch tiết kiệm điện có sẵn theo tiêu chuẩn • Chọn loại tiêu chuẩn hoặc áp suất cao • 2 cổng N.C. hoặc N.O. các loại; 3 cổng Loại phổ thông • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu làm ướt: PEEK (thân / tấm)

0985.288.164 54 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM11/13 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM11/13

• Đường kính lỗ: 1,5mm • Có sẵn mạch tiết kiệm năng lượng giúp giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 1W • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: PEEK

0985.288.164 54 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM10/100 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM10/100

• Đường kính lỗ của LVM11: 1,5mm • Đường kính lỗ của LVM10: 1,4mm • Có sẵn mạch tiết kiệm năng lượng giúp giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 1W • 2 cổng N.C. hoặc N.O. các loại; 3 cổng Loại phổ thông • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu bộ phận làm ướt: PEEK hoặc PFA (thân / tấm)

0985.288.164 49 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM09/090 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2/3 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM09/090

• Có sẵn mạch tiết kiệm điện giúp giảm mức tiêu thụ điện năng giữ xuống 0,9W • 2 cổng N.C. hoặc N.O. các loại; 3 cổng Loại phổ thông • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu làm ướt: PEEK (thân / tấm)

0985.288.164 55 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM07 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HÓA CHẤT SERIES LVM07

• Đường kính lỗ: 0,8mm • Có sẵn mạch tiết kiệm điện giúp giảm mức tiêu thụ điện năng giữ xuống 0,8W • Sự lựa chọn màng ngăn EPDM, FKM hoặc Kalrez® • Vật liệu tiếp xúc chất lỏng: PEEK

0985.288.164 57 lượt
VAN GÓC 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VXB Call

VAN GÓC 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VXB

• Đối với hơi nước (cũng có thể được sử dụng với không khí và nước) • Tổn thất áp suất thấp do cấu trúc góc ngồi • Rò rỉ thấp từ 10 cm3 / phút trở xuống (con dấu cao su) • Tuổi thọ dài: 3 triệu chu kỳ (hơi nước) 5 triệu chu kỳ (không khí) • Vật liệu thân: tương đương thép không gỉ 316L, đồng (CAC)

0985.288.164 47 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VX3* Call

VAN ĐIỆN TỪ 3 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VX3*

• Tối đa. áp suất hệ thống: nước, không khí, dầu 2.0 MPa; hơi nước 1,0 MPa Công suất tiêu thụ giảm: 4,5W (kích thước 1), 7W (kích thước 2), 10,5W (kích thước 3) • Kích thước cổng: 1/8 đến 3/8 inch • Vỏ bọc IP65 • Vật liệu cuộn khuôn chống cháy phù hợp UL94V-0

0985.288.164 59 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO NƯỚC NÓNG SERIES VX2*5 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO NƯỚC NÓNG SERIES VX2*5

• Vỏ bọc IP65 • Đường ống ren hoặc mặt bích • Con dấu EPDM tiêu chuẩn • Lớp cách điện cuộn dây H • Kích thước cổng: 1/4 đến 1 inch, Mặt bích: 32A đến 50A

0985.288.164 57 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VXS2 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VXS2

• Để sử dụng với hơi nước • Tuổi thọ dài: 3 triệu chu kỳ • Vòng dẫn hướng kép để cải thiện khả năng lọc khí • Giảm tiêu thụ điện năng so với phiên bản trước • Kích thước cổng 1/4 đến 1 inch • Vỏ IP65

0985.288.164 57 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO NƯỚC NÓNG SERIES VXZ2*5 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO NƯỚC NÓNG SERIES VXZ2*5

• Vật liệu thân: đồng thau và thép không gỉ • Phương tiện: nước nóng. Nhiệt độ chất lỏng: 1 đến 99 ° C • Áp suất tối đa: 218 psi • Vỏ bọc IP65 • Loại van: Thường đóng, thường mở

0985.288.164 56 lượt
VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VX2*5 Call

VAN ĐIỆN TỪ 2 CỔNG SMC DÙNG CHO HƠI NƯỚC SERIES VX2*5

• Vỏ bọc IP65 • Có sẵn loại thường đóng và thường mở, cuộn dây Class H • Kết cấu đặc biệt cải thiện tuổi thọ khi so sánh với cuộn dây che nắng hiện tại • Công suất tiêu thụ: cỡ 1 - 9 w; kích thước 2 - 12 w; cỡ 3 - 15w • Chất liệu thân: đồng thau (C37), thép không gỉ • Có thể dùng với nước nóng

0985.288.164 60 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 133
  • Hôm nay 11,533
  • Hôm qua 9,484
  • Trong tuần 21,017
  • Trong tháng 124,963
  • Tổng cộng 3,196,682

Top

   (0)