VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR SMC - JAPAN

mỗi trang
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 3.0Mpa • Maximum operating pressure: 2.0Mpa • Standard type: 0.05 to 0.85Mpa • Low pressure type: 0.05 to 0.03Mpa • Weight (kg): 0.11

0985.288.164 5 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.57

0985.288.164 1 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.40

0985.288.164 1 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.48

0985.288.164 3 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.27

0985.288.164 2 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.14

0985.288.164 5 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN

• Port size: 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.22

0985.288.164 2 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4, 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.17

0985.288.164 2 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.47

0985.288.164 5 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.44

0985.288.164 2 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.29

0985.288.164 1 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21

0985.288.164 2 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.16

0985.288.164 7 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-A SMC - JAPAN

• Port size: 3/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.60

0985.288.164 5 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.58

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.34

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.19

0985.288.164 7 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 1/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.17

0985.288.164 4 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR10-A SMC - JAPAN Call

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR10-A SMC - JAPAN

• Port size: M5X0.8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.06

0985.288.164 6 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 210
  • Hôm nay 8,122
  • Hôm qua 9,506
  • Trong tuần 17,628
  • Trong tháng 287,694
  • Tổng cộng 1,687,285

Top

   (0)