Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR SMC - JAPAN

mỗi trang
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARX SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 3.0Mpa • Maximum operating pressure: 2.0Mpa • Standard type: 0.05 to 0.85Mpa • Low pressure type: 0.05 to 0.03Mpa • Weight (kg): 0.11
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG40(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.57
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG30(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.40
0985.288.164 86 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES ARG20(K)-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21
0985.288.164 113 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.48
0985.288.164 88 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 3/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.27
0985.288.164 84 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20(K)-D SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.14
0985.288.164 79 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR60-B SMC - JAPAN

• Port size: 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.22
0985.288.164 65 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR50-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4, 1 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 1.17
0985.288.164 90 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-B SMC - JAPAN

• Port size: 3/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.47
0985.288.164 122 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.44
0985.288.164 81 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.29
0985.288.164 70 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.21
0985.288.164 78 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-B SMC - JAPAN

• Port size: 1/8, 1/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.85Mpa • Weight (kg): 0.16
0985.288.164 71 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-06-A SMC - JAPAN

• Port size: 3/4 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.60
0985.288.164 87 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR40-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8, 1/2 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.58
0985.288.164 75 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR30-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.34
0985.288.164 184 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR25-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 3/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.19
0985.288.164 112 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR20-A SMC - JAPAN

• Port size: 1/4, 1/8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.17
0985.288.164 331 lượt
VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR10-A SMC - JAPAN

VAN ĐIỀU ÁP SERIES AR10-A SMC - JAPAN

• Port size: M5X0.8 • Fluid: Air • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C • Proof pressure: 1.5Mpa • Maximum operating pressure: 1.0Mpa • Set pressure range: 0.05 to 0.7Mpa • Weight (kg): 0.06
0985.288.164 74 lượt

Top

   (0)