Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG SERIES FSTIm

mỗi trang
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 L 20 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: insulating
0985.288.164 105 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: rotation lock/insulating
0985.288.164 84 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N016 6/4 A 20 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 016 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 20 mm Shape: insulating
0985.288.164 103 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 L 10 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: insulating
0985.288.164 89 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 VG-IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: rotation lock/insulating
0985.288.164 129 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 6/4 A 10 IN

Spring plunger with internal damping spring and height compensation Nipple: N 004 Vacuum connection: Hose 6/4 Shape: n.d. Spring stroke Z: 10 mm Shape: insulating
0985.288.164 88 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 108 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 90 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Núm vú: N 004 Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 147 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 101 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 133 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 86 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 92 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 92 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 82 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / dẫn điện
0985.288.164 148 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 88 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: dẫn điện
0985.288.164 156 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 118 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / dẫn điện
0985.288.164 92 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 100 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: dẫn điện
0985.288.164 145 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 99 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 92 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M5-IG 6/4 A 10 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: Ống 6/4 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 102 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 90 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 81 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG M5-IG A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: M5-F Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 73 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 VG-IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 VG-IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: khóa xoay / cách điện
0985.288.164 77 lượt
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 IN

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 IN

Pít tông lò xo với lò xo giảm chấn bên trong và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M3-F Kết nối chân không: Ống 4 / 2.5 Hình dạng: n.d. Hành trình lò xo Z: 5 mm Hình dạng: cách điện
0985.288.164 68 lượt

Top

   (0)