Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES KEYBOARD - VMECA

mỗi trang
MÁY CHIA CHÂN KHÔNG PML303X2 VMECA

MÁY CHIA CHÂN KHÔNG PML303X2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 724 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 271 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG PML303X1 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG PML303X1 VMECA

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 362 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 271 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX74 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX74 VMECA

Mức chân không tối đa: -92 kPa Lưu lượng chân không mở: 109 Nl / phút Tiêu thụ không khí: 88 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 302 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX73 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX73 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 94 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 66 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 285 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX61 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX61 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 31 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 253 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM74 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM74 VMECA

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 135 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 78 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 339 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM73VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM73VMECA

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 111 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 58 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 223 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM62 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM62 VMECA

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 74 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 42 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 468 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3134-2 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VTCL3134-2 VMECA

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 37 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 239 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX5 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKX5 VMECA

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 23 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 22 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 264 lượt
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM5 VMECA

MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM5 VMECA

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 26 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút 6 bar
0985.288.164 220 lượt

Top

   (0)