BƠM CHÂN KHÔNG SERIES GREEN - VMECA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-B

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 45 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-A

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar  

0985.288.164 39 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-B

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 37 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-A

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 42 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 40 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 39 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 113 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 37 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 113 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 36 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS203F-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS203F-B

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 85 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 40 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-B

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 40 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-A

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 41 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-B

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 343 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 40 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-A

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 343 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 38 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH253F-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH253F-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 292 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 41 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 226 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 44 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 226 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar

0985.288.164 37 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-B Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-B

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 172 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 42 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-A Call

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-A

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 172 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar

0985.288.164 44 lượt

Danh mục sản phẩm

BRAND NAME I

BRAND NAME II

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Liên kết website

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải

Mr. Hải - 0985.288.164

Thống kê

  • Đang online 154
  • Hôm nay 963
  • Hôm qua 7,150
  • Trong tuần 45,914
  • Trong tháng 149,860
  • Tổng cộng 3,221,579

Top

   (0)