Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES GREEN - VMECA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-B

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 82 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GSL302-A

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 200 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 104 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 91 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-B

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 77 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS302-A

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 171 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 152 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 81 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 78 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS253F-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 146 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 78 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 113 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 77 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS252-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 113 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 83,5 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 94 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS203F-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GS203F-B

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 85 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 32 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 81 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-B

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 91 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GHL302-A

• Mức chân không tối đa: -75 kPa • Lưu lượng chân không mở: 400 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 208 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 82 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-B

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 343 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 78 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH302-A

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 343 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 304 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 73 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH253F-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH253F-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 292 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 84 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-B

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 226 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 82 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH252-A

• Mức chân không tối đa: -94 kPa • Lưu lượng chân không mở: 226 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 167 Nl / phút @ 6 bar
0985.288.164 88 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-B

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-B

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 172 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 83 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-A

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES GH203F-A

• Mức chân không tối đa: -90 kPa • Lưu lượng chân không mở: 172 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 64 Nl / phút @ 4 bar
0985.288.164 81 lượt

Top

   (0)