Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG SOLVAC - KOREA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM 'S' / VSX 'S' SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM 'S' / VSX 'S' SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 60 ~ 864 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92 kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 252 ~ 714 g
0985.288.164 96 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-KB / VSX-KB SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-KB / VSX-KB SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 15 ~ 192 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92 kPa • Độ ồn: 50 ~ 67 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 153 ~ 195 g
0985.288.164 80 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES BML SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES BML SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.2 ~ 0.7 MPa • Tiêu thụ không khí: 600 ~ 4920 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 Kpa • Độ ồn: 68 ~ 76 dBA • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃
0985.288.164 97 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SK SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SK SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: Khí nén khô • Tiêu thụ không khí: 24 ~ 27 Nl / m • Chân không tối đa Mức: 84.4 kPa • Độ ồn: 50 ~ 65dBA • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃
0985.288.164 77 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SDF/SVDF SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SDF/SVDF SOLVAC - KOREA

• Tiêu thụ không khí: 342.8 Nl/m • Chân không tối đa Mức: 84.4 kPa
0985.288.164 95 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-D / VSX-D SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-D / VSX-D SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 60 ~ 288 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92 kPa • Độ ồn: 57 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 179 ~ 338 g
0985.288.164 88 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-N/VSX-N SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM-N/VSX-N SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 30 ~ 576 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92 kPa • Độ ồn: 55 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 67 ~ 471 g
0985.288.164 84 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES TMDP SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES TMDP SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 78 ~ 630 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: TEFLON SUS(teflon coating) • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 1891 ~ 2422 g
0985.288.164 90 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SMR SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES SMR SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 300 ~ 1260 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 60 ~ 80 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 678 ~ 1730 g
0985.288.164 82 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES RM/RX SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES RM/RX SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 30 ~ 576 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 290 ~ 760 g
0985.288.164 92 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VMP/VMP-L/VXP SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VMP/VMP-L/VXP SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 78 ~ 840 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -91 ~ -97kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 620 ~ 1150 g
0985.288.164 85 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VMDP SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VMDP SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 228 ~ 630 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 736 ~ 1010 g
0985.288.164 88 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM/VSX SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES VSM/VSX SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 15 ~ 144 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92kPa • Độ ồn: 50 ~ 65 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 43 ~ 68 g
0985.288.164 95 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES KM/KX SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES KM/KX SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 30 ~ 144 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 ~ -92 kPa • Độ ồn: 50 ~ 67 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 330 ~ 350g
0985.288.164 90 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES KD SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES KD SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 60 ~ 126 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 60 ~ 68 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 510 ~ 535 g
0985.288.164 87 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES FMF(T)/-L/FXF(T) SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES FMF(T)/-L/FXF(T) SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 228 ~ 1160 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -91 ~ -97 kPa • Độ ồn: 55 ~ 68 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 2380 ~ 2923 g
0985.288.164 89 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DVM SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DVM SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 60 ~ 319 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 60 ~ 68 dBA • Vật liệu: PPS, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80℃ • Trọng lượng: 179 ~ 420 g
0985.288.164 92 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DV SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DV SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0.4 ~ 0.6 MPa • Tiêu thụ không khí: 44 ~ 180 Nℓ/m • Chân không tối đa Mức: -85 kPa • Độ ồn: 65 dBA • Vật liệu: AL,SUS,TEFRON • Nhiệt độ hoạt động: -0 ~ 60℃ • Trọng lượng: 67 ~ 318 g
0985.288.164 83 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DSK SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES DSK SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: : 0,4 ~ 0,6 MPa • Tiêu thụ không khí: : 23 ~ 145 Nℓ / m • Chân không tối đa Mức: -85 kPa • Độ ồn: : 50 dBA • Vật liệu: Đồng thau, AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80 ℃ • Trọng lượng: 25 ~ 258 g
0985.288.164 90 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG SERIES BMF SOLVAC - KOREA

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES BMF SOLVAC - KOREA

• Áp suất cung cấp: 0,4 ~ 0,6 MPa • Tiêu thụ không khí: 900 ~ 4850 Nℓ / m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 55 ~ 68 dBA • Vật liệu: AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80 ℃ • Trọng lượng: 4584 ~ 18700 g • Áp suất cung cấp: 0,4 ~ 0,6 MPa • Tiêu thụ không khí: 900 ~ 4850 Nℓ / m • Chân không tối đa Mức: -92 kPa • Độ ồn: 55 ~ 68 dBA • Vật liệu: AL • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 80 ℃ • Trọng lượng: 4,584 ~ 18,700 g
0985.288.164 80 lượt

Top

   (0)