GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB110

(0 đánh giá)

VMECA - VB110

VMECA - KOREA

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

• Lực giữ (↑): 35,00 Kg @ -60 kPa • Thể tích: 310 cm³ • Đường kính: 115 mm • Tốt ở những khu vực có bề mặt hơi cong. • Cốc thổi rất tốt trong việc bù cho một mức độ khác biệt về mức độ và độ cong của phôi. Ứng dụng: • Thẻ • Veneer tấm • Vật liệu đóng gói • Tấm nhựa • Tấm màng mỏng

HOTLINE : 0985.288.164

BUILD AND ORDER:

 

1. Suction Cup

Symbol Description
VB110-N Single-bellows suction cup, 110 mm, Nitrile
VB110-S Single-bellows suction cup, 110 mm, Silicone
VB110-WS Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone
VB110-WS(FDA) Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone (FDA)
VB110-HS Single-bellows suction cup, 110 mm, High-temp silicone
VB110-CS Single-bellows suction cup, 110 mm, Conductive
VB110-U Single-bellows suction cup, 110 mm, Urethane
VB110-A Single-bellows suction cup, 110 mm, Mark free

2. Disc Filter

Symbol Description
Blank No fitting
F Disc filter

3. Fitting

Symbol Description
Blank No fitting
M-12F Fitting, Mesh filter, G1/2″ female
12F Fitting, G1/2″ female

SPECIFICITIONS:

1. Recommended Lifting Maximum Force

Diameter Volume Lifting Force (↑), Kg
(mm) (cm³) -20 kPa -60 kPa -90 kPa
115 310.00 13.97 35.00 47.04

2. Weight

Part Number Description Weight (g)
VB110-N Single-bellows suction cup, 110 mm, Nitrile 186.15
VB110-S Single-bellows suction cup, 110 mm, Silicone 120.50
VB110-WS Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone 121.12
VB110-WS(FDA) Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone (FDA) 121.12
VB110-HS Single-bellows suction cup, 110 mm, High-temp silicone 121.33
VB110-CS Single-bellows suction cup, 110 mm, Conductive 121.28
VB110-U Single-bellows suction cup, 110 mm, Urethane 186.13
VB110-A Single-bellows suction cup, 110 mm, Mark free 134.17
VTFE-B110 Disc filter, Polyethylene 10.15
350-000-4014 Fitting, Mesh filter, G1/2″ female 104.50
350-000-3614 Fitting, G1/2″ female 103.70

3. Material Specifications

Material Hardness Shore (°) Color Temperature (℃)
NBR 60 Black -20 ~ 110
Silicone 55 Red -70 ~ 200
White Silicone 55 Translucent White -70 ~ 200
White Silicone (FDA) 55 Translucent White -70 ~ 200
High Temp. Silicone 50 Blue -70 ~ 280
Conductive Material 70 Smoky Black -45 ~ 90
Urethane 60 Dark Green 0 ~ 100
Mark Free 75 Smoky Black -10 ~ 100

4. Material Resistance

Description Wear Resistance Oil Weather/Ozone Alcohol Acid
NBR Excellent Excellent Fair Good Fair
Silicone Good Poor Excellent Good Poor
White Silicone Good Poor Excellent Good Poor
High Temp. Silicone Good Poor Excellent Good Poor
Conductive Silicone Good Poor Excellent Good Poor
Urethane Excellent Excellent Excellent Fair Poor
Mark Free Good Excellent Excellent Good Excellent

DIMENSIONS:

VB110

Rubber Part, 12F

 
Unit: mm
Legend A B C D E
Dimension 115 124 85 51.4 15

 

ORDER NUMBER:

Spare Parts

Part Number Description
G1/2″ Female, Mesh Filter
VB110-NM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Nitrile, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-SM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Silicone, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-WSM-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-WS(FDA)M-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone (FDA), G1/4″ female, Mesh filter
VB110-HSM-12F Single-bellows cup, 110 mm, High-temp silicone, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-CSM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Conductive, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-UM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Urethane, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-AM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Mark free, G1/4″ female, Mesh filter
VB110-PUM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Polyurethane, G1/4″ female, Mesh filter
G1/2″ Female
VB110-N-12F Single-bellows cup, 110 mm, Nitrile, G1/4″ female
VB110-S-12F Single-bellows cup, 110 mm, Silicone, G1/4″ female
VB110-WS-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone, G1/4″ female
VB110-WS(FDA)-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone (FDA), G1/4″ female
VB110-HS-12F Single-bellows cup, 110 mm, High-temp silicone, G1/4″ female
VB110-CS-12F Single-bellows cup, 110 mm, Conductive, G1/4″ female
VB110-U-12F Single-bellows cup, 110 mm, Urethane, G1/4″ female
VB110-A-12F Single-bellows cup, 110 mm, Mark free, G1/4″ female
VB110-PU-12F Single-bellows cup, 110 mm, Polyurethane, G1/4″ female
G1/2″ Female, Mesh & Disc Filter
VB110-NFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Nitrile, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-SFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Silicone, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-WSFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-WS(FDA)FM-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone (FDA), G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-HSFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, High-temp silicone, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-CSFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Conductive, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-UFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Urethane, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-AFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Mark free, G1/4″ female, Mesh & disc filter
VB110-PUFM-12F Single-bellows cup, 110 mm, Polyurethane, G1/4″ female, Mesh & disc filter
G1/2″ Female, Disc Filter
VB110-NF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Nitrile, G1/4″ female, Disc filter
VB110-SF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Silicone, G1/4″ female, Disc filter
VB110-WSF-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone, G1/4″ female, Disc filter
VB110-WS(FDA)F-12F Single-bellows cup, 110 mm, White silicone (FDA), G1/4″ female, Disc filter
VB110-HSF-12F Single-bellows cup, 110 mm, High-temp silicone, G1/4″ female, Disc filter
VB110-CSF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Conductive, G1/4″ female, Disc filter
VB110-UF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Urethane, G1/4″ female, Disc filter
VB110-AF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Mark free, G1/4″ female, Disc filter
VB110-PUF-12F Single-bellows cup, 110 mm, Polyurethane, G1/4″ female, Disc filter
Rubber Part
VB110-N Single-bellows suction cup, 110 mm, Nitrile
VB110-S Single-bellows suction cup, 110 mm, Silicone
VB110-WS Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone
VB110-WS(FDA) Single-bellows suction cup, 110 mm, White silicone (FDA)
VB110-HS Single-bellows suction cup, 110 mm, High-temp silicone
VB110-CS Single-bellows suction cup, 110 mm, Conductive
VB110-U Single-bellows suction cup, 110 mm, Urethane
VB110-A Single-bellows suction cup, 110 mm, Mark free
Disc Filter
VTFE-B110 Disc filter, Polyethylene
Fitting
350-000-4014 Fitting, Mesh filter, G1/2″ female
350-000-3614 Fitting, G1/2″ female

 

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

 

Bình luận

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB30 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB150 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB6X Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB20 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB12 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB75 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB75B Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB110B Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB5 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB10 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB17 Call
GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VB15 Call

Top

   (0)