GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-H/HT

(1 đánh giá)

ZP2-H/HT

SMC-JAPAN

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Cốc hút SMC SERIES ZP2-H/HT Heavy Duty Pad, Flat w / Rib và Thin Flat w / Rib

0985.288.164

HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164

GIÁC CHÂN KHÔNG TẢI NẶNG SMC ZP2-H/HT:

► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ:

 

• Đường kính giác:  Ø32, Ø150, Ø250 Ø300, Ø350

• Loại giác:  H/HT

• Chất liệu:  S ( Cao su silicon ) 

                  F (FKM)

                  N (NBR)

                  U (Cao su urethane)

 

 

ZP2-32HN, ZP2-32HS, ZP2-32HF, ZP2-32HC, ZP2-300HN, ZP2-300HF, ZP2-300HC, ZP2-340HN, ZP2-340HF, ZP2-340HC, ZP2-150HTN, ZP2-150HTF, ZP2-150HTC, ZP2-250HTN, ZP2-250HTF, ZP2-250HTC,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP2-TẢI NẶNG (32,150,250,300,340)

ZP2-H/HT

ZP2-32HN

ZP2-32HS

ZP2-32HF

ZP2-32HC

ZP2-150HN

ZP2-150HS

ZP2-150HF

ZP2-150HC

ZP2-250HN

ZP2-250HS

ZP2-250HF

ZP2-250HC

ZP2-300HN

ZP2-300HS

ZP2-300HF

ZP2-300HC

ZP2-340HN

ZP2-340HS

ZP2-340HF

ZP2-340HC

ZP2-32HTN

ZP2-32HTS

ZP2-32HTF

ZP2-32HTC

ZP2-150HTN

ZP2-150HTS

ZP2-150HTF

ZP2-150HTC

ZP2-250HTN

ZP2-250HTS

ZP2-250HTF

ZP2-250HTC

ZP2-300HTN

ZP2-300HTS

ZP2-300HTF

ZP2-300HTC

ZP2-340HTN

ZP2-340HTS

ZP2-340HTF

ZP2-340HTC

ZP2-TF/XF (H) (40,50,63,80,100,125)

ZP2-TF40HN

ZP2-TF40HS

ZP2-TF40HU

ZP2-TF40HF

ZP2-TF40HE

ZP2-TF50HN

ZP2-TF50HS

ZP2-TF50HU

ZP2-TF50HF

ZP2-TF50HE

ZP2-TF63HN

ZP2-TF63HS

ZP2-TF63HU

ZP2-TF63HF

ZP2-TF63HE

ZP2-TF80HN

ZP2-TF80HS

ZP2-TF80HU

ZP2-TF80HF

ZP2-TF80HE

ZP2-TF100HN

ZP2-TF100HS

ZP2-TF100HU

ZP2-TF100HF

ZP2-TF100HE

ZP2-TF125HN

ZP2-TF125HS

ZP2-TF125HU

ZP2-TF125HF

ZP2-TF125HE

ZP2-TF40HNJB25

ZP2-TF40HSJB25

ZP2-TF40HUJB25

ZP2-TF40HFJB25

ZP2-TF40HEJB25

ZP2-TF50HNJB25

ZP2-TF50HSJB25

ZP2-TF50HUJB25

ZP2-TF50HFJB25

ZP2-TF50HEJB25

ZP2-TF40HNJB50

ZP2-TF40HSJB50

ZP2-TF40HUJB50

ZP2-TF40HFJB50

ZP2-TF40HEJB50

ZP2-TF50HNJB50

ZP2-TF50HSJB50

ZP2-TF50HUJB50

ZP2-TF50HFJB50

ZP2-TF50HEJB50

ZP2-TF40HNJB75

ZP2-TF40HSJB75

ZP2-TF40HUJB75

ZP2-TF40HFJB75

ZP2-TF40HEJB75

ZP2-TF50HNJB75

ZP2-TF50HSJB75

ZP2-TF50HUJB75

ZP2-TF50HFJB75

ZP2-TF50HEJB75

ZP2-TF40HNJF25

ZP2-TF40HSJF25

ZP2-TF40HUJF25

ZP2-TF40HFJF25

ZP2-TF40HEJF25

ZP2-TF50HNJF25

ZP2-TF50HSJF25

ZP2-TF50HUJF25

ZP2-TF50HFJF25

ZP2-TF50HEJF25

ZP2-TF40HNJF50

ZP2-TF40HSJF50

ZP2-TF40HUJF50

ZP2-TF40HFJF50

ZP2-TF40HEJF50

ZP2-TF50HNJF50

ZP2-TF50HSJF50

ZP2-TF50HUJF50

ZP2-TF50HFJF50

ZP2-TF50HEJF50

ZP2-TF40HNJF75

ZP2-TF40HSJF75

ZP2-TF40HUJF75

ZP2-TF40HFJF75

ZP2-TF40HEJF75

ZP2-TF50HNJF75

ZP2-TF50HSJF75

ZP2-TF50HUJF75

ZP2-TF50HFJF75

ZP2-TF50HEJF75

ZP2-TF63HNJB25

ZP2-TF63HSJB25

ZP2-TF63HUJB25

ZP2-TF63HFJB25

ZP2-TF63HEJB25

ZP2-TF80HNJB25

ZP2-TF80HSJB25

ZP2-TF80HUJB25

ZP2-TF80HFJB25

ZP2-TF80HEJB25

ZP2-TF63HNJB50

ZP2-TF63HSJB50

ZP2-TF63HUJB50

ZP2-TF63HFJB50

ZP2-TF63HEJB50

ZP2-TF80HNJB50

ZP2-TF80HSJB50

ZP2-TF80HUJB50

ZP2-TF80HFJB50

ZP2-TF80HEJB50

ZP2-TF63HNJB75

ZP2-TF63HSJB75

ZP2-TF63HUJB75

ZP2-TF63HFJB75

ZP2-TF63HEJB75

ZP2-TF80HNJB75

ZP2-TF80HSJB75

ZP2-TF80HUJB75

ZP2-TF80HFJB75

ZP2-TF80HEJB75

ZP2-TF63HNJB100

ZP2-TF63HSJB100

ZP2-TF63HUJB100

ZP2-TF63HFJB100

ZP2-TF63HEJB100

ZP2-TF80HNJB100

ZP2-TF80HSJB100

ZP2-TF80HUJB100

ZP2-TF80HFJB100

ZP2-TF80HEJB100

ZP2-TF63HNJF25

ZP2-TF63HSJF25

ZP2-TF63HUJF25

ZP2-TF63HFJF25

ZP2-TF63HEJF25

ZP2-TF80HNJF25

ZP2-TF80HSJF25

ZP2-TF80HUJF25

ZP2-TF80HFJF25

ZP2-TF80HEJF25

ZP2-TF63HNJF50

ZP2-TF63HSJF50

ZP2-TF63HUJF50

ZP2-TF63HFJF50

ZP2-TF63HEJF50

ZP2-TF80HNJF50

ZP2-TF80HSJF50

ZP2-TF80HUJF50

ZP2-TF80HFJF50

ZP2-TF80HEJF50

ZP2-TF63HNJF75

ZP2-TF63HSJF75

ZP2-TF63HUJF75

ZP2-TF63HFJF75

ZP2-TF63HEJF75

ZP2-TF80HNJF75

ZP2-TF80HSJF75

ZP2-TF80HUJF75

ZP2-TF80HFJF75

ZP2-TF80HEJF75

ZP2-TF63HNJF100

ZP2-TF63HSJF100

ZP2-TF63HUJF100

ZP2-TF63HFJF100

ZP2-TF63HEJF100

ZP2-TF80HNJF100

ZP2-TF80HSJF100

ZP2-TF80HUJF100

ZP2-TF80HFJF100

ZP2-TF80HEJF100

ZP2-TF100HNJB25

ZP2-TF100HSJB25

ZP2-TF100HUJB25

ZP2-TF100HFJB25

ZP2-TF100HEJB25

ZP2-TF125HNJB25

ZP2-TF125HSJB25

ZP2-TF125HUJB25

ZP2-TF125HFJB25

ZP2-TF125HEJB25

ZP2-TF100HNJB50

ZP2-TF100HSJB50

ZP2-TF100HUJB50

ZP2-TF100HFJB50

ZP2-TF100HEJB50

ZP2-TF125HNJB50

ZP2-TF125HSJB50

ZP2-TF125HUJB50

ZP2-TF125HFJB50

ZP2-TF125HEJB50

ZP2-TF100HNJB75

ZP2-TF100HSJB75

ZP2-TF100HUJB75

ZP2-TF100HFJB75

ZP2-TF100HEJB75

ZP2-TF125HNJB75

ZP2-TF125HSJB75

ZP2-TF125HUJB75

ZP2-TF125HFJB75

ZP2-TF125HEJB75

ZP2-TF100HNJB100

ZP2-TF100HSJB100

ZP2-TF100HUJB100

ZP2-TF100HFJB100

ZP2-TF100HEJB100

ZP2-TF125HNJB100

ZP2-TF125HSJB100

ZP2-TF125HUJB100

ZP2-TF125HFJB100

ZP2-TF125HEJB100

ZP2-TF100HNJB125

ZP2-TF100HSJB125

ZP2-TF100HUJB125

ZP2-TF100HFJB125

ZP2-TF100HEJB125

ZP2-TF125HNJB125

ZP2-TF125HSJB125

ZP2-TF125HUJB125

ZP2-TF125HFJB125

ZP2-TF125HEJB125

ZP2-TF100HNJF25

ZP2-TF100HSJF25

ZP2-TF100HUJF25

ZP2-TF100HFJF25

ZP2-TF100HEJF25

ZP2-TF125HNJF25

ZP2-TF125HSJF25

ZP2-TF125HUJF25

ZP2-TF125HFJF25

ZP2-TF125HEJF25

ZP2-TF100HNJF50

ZP2-TF100HSJF50

ZP2-TF100HUJF50

ZP2-TF100HFJF50

ZP2-TF100HEJF50

ZP2-TF125HNJF50

ZP2-TF125HSJF50

ZP2-TF125HUJF50

ZP2-TF125HFJF50

ZP2-TF125HEJF50

ZP2-TF100HNJF75

ZP2-TF100HSJF75

ZP2-TF100HUJF75

ZP2-TF100HFJF75

ZP2-TF100HEJF75

ZP2-TF125HNJF75

ZP2-TF125HSJF75

ZP2-TF125HUJF75

ZP2-TF125HFJF75

ZP2-TF125HEJF75

ZP2-TF100HNJF100

ZP2-TF100HSJF100

ZP2-TF100HUJF100

ZP2-TF100HFJF100

ZP2-TF100HEJF100

ZP2-TF125HNJF100

ZP2-TF125HSJF100

ZP2-TF125HUJF100

ZP2-TF125HFJF100

ZP2-TF125HEJF100

ZP2-TF100HNJF125

ZP2-TF100HSJF125

ZP2-TF100HUJF125

ZP2-TF100HFJF125

ZP2-TF100HEJF125

ZP2-TF125HNJF125

ZP2-TF125HSJF125

ZP2-TF125HUJF125

ZP2-TF125HFJF125

ZP2-TF125HEJF125

 

 

ZP2-XF40HN

ZP2-XF40HS

ZP2-XF40HU

ZP2-XF40HF

ZP2-XF40HE

ZP2-XF50HN

ZP2-XF50HS

ZP2-XF50HU

ZP2-XF50HF

ZP2-XF50HE

ZP2-XF63HN

ZP2-XF63HS

ZP2-XF63HU

ZP2-XF63HF

ZP2-XF63HE

ZP2-XF80HN

ZP2-XF80HS

ZP2-XF80HU

ZP2-XF80HF

ZP2-XF80HE

ZP2-XF100HN

ZP2-XF100HS

ZP2-XF100HU

ZP2-XF100HF

ZP2-XF100HE

ZP2-XF125HN

ZP2-XF125HS

ZP2-XF125HU

ZP2-XF125HF

ZP2-XF125HE

ZP2-XF40HNJB25

ZP2-XF40HSJB25

ZP2-XF40HUJB25

ZP2-XF40HFJB25

ZP2-XF40HEJB25

ZP2-XF50HNJB25

ZP2-XF50HSJB25

ZP2-XF50HUJB25

ZP2-XF50HFJB25

ZP2-XF50HEJB25

ZP2-XF40HNJB50

ZP2-XF40HSJB50

ZP2-XF40HUJB50

ZP2-XF40HFJB50

ZP2-XF40HEJB50

ZP2-XF50HNJB50

ZP2-XF50HSJB50

ZP2-XF50HUJB50

ZP2-XF50HFJB50

ZP2-XF50HEJB50

ZP2-XF40HNJB75

ZP2-XF40HSJB75

ZP2-XF40HUJB75

ZP2-XF40HFJB75

ZP2-XF40HEJB75

ZP2-XF50HNJB75

ZP2-XF50HSJB75

ZP2-XF50HUJB75

ZP2-XF50HFJB75

ZP2-XF50HEJB75

ZP2-XF40HNJF25

ZP2-XF40HSJF25

ZP2-XF40HUJF25

ZP2-XF40HFJF25

ZP2-XF40HEJF25

ZP2-XF50HNJF25

ZP2-XF50HSJF25

ZP2-XF50HUJF25

ZP2-XF50HFJF25

ZP2-XF50HEJF25

ZP2-XF40HNJF50

ZP2-XF40HSJF50

ZP2-XF40HUJF50

ZP2-XF40HFJF50

ZP2-XF40HEJF50

ZP2-XF50HNJF50

ZP2-XF50HSJF50

ZP2-XF50HUJF50

ZP2-XF50HFJF50

ZP2-XF50HEJF50

ZP2-XF40HNJF75

ZP2-XF40HSJF75

ZP2-XF40HUJF75

ZP2-XF40HFJF75

ZP2-XF40HEJF75

ZP2-XF50HNJF75

ZP2-XF50HSJF75

ZP2-XF50HUJF75

ZP2-XF50HFJF75

ZP2-XF50HEJF75

ZP2-XF63HNJB25

ZP2-XF63HSJB25

ZP2-XF63HUJB25

ZP2-XF63HFJB25

ZP2-XF63HEJB25

ZP2-XF80HNJB25

ZP2-XF80HSJB25

ZP2-XF80HUJB25

ZP2-XF80HFJB25

ZP2-XF80HEJB25

ZP2-XF63HNJB50

ZP2-XF63HSJB50

ZP2-XF63HUJB50

ZP2-XF63HFJB50

ZP2-XF63HEJB50

ZP2-XF80HNJB50

ZP2-XF80HSJB50

ZP2-XF80HUJB50

ZP2-XF80HFJB50

ZP2-XF80HEJB50

ZP2-XF63HNJB75

ZP2-XF63HSJB75

ZP2-XF63HUJB75

ZP2-XF63HFJB75

ZP2-XF63HEJB75

ZP2-XF80HNJB75

ZP2-XF80HSJB75

ZP2-XF80HUJB75

ZP2-XF80HFJB75

ZP2-XF80HEJB75

ZP2-XF63HNJB100

ZP2-XF63HSJB100

ZP2-XF63HUJB100

ZP2-XF63HFJB100

ZP2-XF63HEJB100

ZP2-XF80HNJB100

ZP2-XF80HSJB100

ZP2-XF80HUJB100

ZP2-XF80HFJB100

ZP2-XF80HEJB100

ZP2-XF63HNJF25

ZP2-XF63HSJF25

ZP2-XF63HUJF25

ZP2-XF63HFJF25

ZP2-XF63HEJF25

ZP2-XF80HNJF25

ZP2-XF80HSJF25

ZP2-XF80HUJF25

ZP2-XF80HFJF25

ZP2-XF80HEJF25

ZP2-XF63HNJF50

ZP2-XF63HSJF50

ZP2-XF63HUJF50

ZP2-XF63HFJF50

ZP2-XF63HEJF50

ZP2-XF80HNJF50

ZP2-XF80HSJF50

ZP2-XF80HUJF50

ZP2-XF80HFJF50

ZP2-XF80HEJF50

ZP2-XF63HNJF75

ZP2-XF63HSJF75

ZP2-XF63HUJF75

ZP2-XF63HFJF75

ZP2-XF63HEJF75

ZP2-XF80HNJF75

ZP2-XF80HSJF75

ZP2-XF80HUJF75

ZP2-XF80HFJF75

ZP2-XF80HEJF75

ZP2-XF63HNJF100

ZP2-XF63HSJF100

ZP2-XF63HUJF100

ZP2-XF63HFJF100

ZP2-XF63HEJF100

ZP2-XF80HNJF100

ZP2-XF80HSJF100

ZP2-XF80HUJF100

ZP2-XF80HFJF100

ZP2-XF80HEJF100

ZP2-XF100HNJB25

ZP2-XF100HSJB25

ZP2-XF100HUJB25

ZP2-XF100HFJB25

ZP2-XF100HEJB25

ZP2-XF125HNJB25

ZP2-XF125HSJB25

ZP2-XF125HUJB25

ZP2-XF125HFJB25

ZP2-XF125HEJB25

ZP2-XF100HNJB50

ZP2-XF100HSJB50

ZP2-XF100HUJB50

ZP2-XF100HFJB50

ZP2-XF100HEJB50

ZP2-XF125HNJB50

ZP2-XF125HSJB50

ZP2-XF125HUJB50

ZP2-XF125HFJB50

ZP2-XF125HEJB50

ZP2-XF100HNJB75

ZP2-XF100HSJB75

ZP2-XF100HUJB75

ZP2-XF100HFJB75

ZP2-XF100HEJB75

ZP2-XF125HNJB75

ZP2-XF125HSJB75

ZP2-XF125HUJB75

ZP2-XF125HFJB75

ZP2-XF125HEJB75

ZP2-XF100HNJB100

ZP2-XF100HSJB100

ZP2-XF100HUJB100

ZP2-XF100HFJB100

ZP2-XF100HEJB100

ZP2-XF125HNJB100

ZP2-XF125HSJB100

ZP2-XF125HUJB100

ZP2-XF125HFJB100

ZP2-XF125HEJB100

ZP2-XF100HNJB125

ZP2-XF100HSJB125

ZP2-XF100HUJB125

ZP2-XF100HFJB125

ZP2-XF100HEJB125

ZP2-XF125HNJB125

ZP2-XF125HSJB125

ZP2-XF125HUJB125

ZP2-XF125HFJB125

ZP2-XF125HEJB125

ZP2-XF100HNJF25

ZP2-XF100HSJF25

ZP2-XF100HUJF25

ZP2-XF100HFJF25

ZP2-XF100HEJF25

ZP2-XF125HNJF25

ZP2-XF125HSJF25

ZP2-XF125HUJF25

ZP2-XF125HFJF25

ZP2-XF125HEJF25

ZP2-XF100HNJF50

ZP2-XF100HSJF50

ZP2-XF100HUJF50

ZP2-XF100HFJF50

ZP2-XF100HEJF50

ZP2-XF125HNJF50

ZP2-XF125HSJF50

ZP2-XF125HUJF50

ZP2-XF125HFJF50

ZP2-XF125HEJF50

ZP2-XF100HNJF75

ZP2-XF100HSJF75

ZP2-XF100HUJF75

ZP2-XF100HFJF75

ZP2-XF100HEJF75

ZP2-XF125HNJF75

ZP2-XF125HSJF75

ZP2-XF125HUJF75

ZP2-XF125HFJF75

ZP2-XF125HEJF75

ZP2-XF100HNJF100

ZP2-XF100HSJF100

ZP2-XF100HUJF100

ZP2-XF100HFJF100

ZP2-XF100HEJF100

ZP2-XF125HNJF100

ZP2-XF125HSJF100

ZP2-XF125HUJF100

ZP2-XF125HFJF100

ZP2-XF125HEJF100

ZP2-XF100HNJF125

ZP2-XF100HSJF125

ZP2-XF100HUJF125

ZP2-XF100HFJF125

ZP2-XF100HEJF125

ZP2-XF125HNJF125

ZP2-XF125HSJF125

ZP2-XF125HUJF125

ZP2-XF125HFJF125

ZP2-XF125HEJF125

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)