GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

(1 đánh giá)

ZP2-HB

SMC-JAPAN

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

CỐC HÚT CHÂN KHÔNG ỐNG THỔI TẢI NẶNG SMC SERIES ZP2-HB

0985.288.164

HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164

GIÁC CHÂN KHÔNG ỐNG THÔI TẢI NẶNG SMC ZP2-HB:

► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ:

 

 

• Đường kính giác:  Ø32, Ø150

• Loại giác:  HB

• Chất liệu:  S ( Cao su silicon ) 

                  F (FKM)

                  N (NBR)

                  U (Cao su urethane)

 

 

ZP2-32HBN, ZP2-32HBF, ZP2-32HBC, ZP2-150HBN, ZP2-150HBF, ZP2-150HBC,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP2-HB (32,150)

ZP2-32HBN, ZP2-32HBF, ZP2-32HBC,

ZP2-150HBN, ZP2-150HBF, ZP2-150HBC

 

ZP2-TF/XF (HB) (40,50,63,80,100,125)

ZP2-TF40HBN

ZP2-TF40HBS

ZP2-TF40HBU

ZP2-TF40HBF

ZP2-TF40HBE

ZP2-TF50HBN

ZP2-TF50HBS

ZP2-TF50HBU

ZP2-TF50HBF

ZP2-TF50HBE

ZP2-TF63HBN

ZP2-TF63HBS

ZP2-TF63HBU

ZP2-TF63HBF

ZP2-TF63HBE

ZP2-TF80HBN

ZP2-TF80HBS

ZP2-TF80HBU

ZP2-TF80HBF

ZP2-TF80HBE

ZP2-TF100HBN

ZP2-TF100HBS

ZP2-TF100HBU

ZP2-TF100HBF

ZP2-TF100HBE

ZP2-TF125HBN

ZP2-TF125HBS

ZP2-TF125HBU

ZP2-TF125HBF

ZP2-TF125HBE

ZP2-XF40HBN

ZP2-XF40HBS

ZP2-XF40HBU

ZP2-XF40HBF

ZP2-XF40HBE

ZP2-XF50HBN

ZP2-XF50HBS

ZP2-XF50HBU

ZP2-XF50HBF

ZP2-XF50HBE

ZP2-XF63HBN

ZP2-XF63HBS

ZP2-XF63HBU

ZP2-XF63HBF

ZP2-XF63HBE

ZP2-XF80HBN

ZP2-XF80HBS

ZP2-XF80HBU

ZP2-XF80HBF

ZP2-XF80HBE

ZP2-XF100HBN

ZP2-XF100HBS

ZP2-XF100HBU

ZP2-XF100HBF

ZP2-XF100HBE

ZP2-XF125HBN

ZP2-XF125HBS

ZP2-XF125HBU

ZP2-XF125HBF

ZP2-XF125HBE

ZP2-TF40HBNJB25

ZP2-TF40HBSJB25

ZP2-TF40HBUJB25

ZP2-TF40HBFJB25

ZP2-TF40HBEJB25

ZP2-TF50HBNJB25

ZP2-TF50HBSJB25

ZP2-TF50HBUJB25

ZP2-TF50HBFJB25

ZP2-TF50HBEJB25

ZP2-TF40HBNJB50

ZP2-TF40HBSJB50

ZP2-TF40HBUJB50

ZP2-TF40HBFJB50

ZP2-TF40HBEJB50

ZP2-TF50HBNJB50

ZP2-TF50HBSJB50

ZP2-TF50HBUJB50

ZP2-TF50HBFJB50

ZP2-TF50HBEJB50

ZP2-TF40HBNJB75

ZP2-TF40HBSJB75

ZP2-TF40HBUJB75

ZP2-TF40HBFJB75

ZP2-TF40HBEJB75

ZP2-TF50HBNJB75

ZP2-TF50HBSJB75

ZP2-TF50HBUJB75

ZP2-TF50HBFJB75

ZP2-TF50HBEJB75

ZP2-TF40HBNJF25

ZP2-TF40HBSJF25

ZP2-TF40HBUJF25

ZP2-TF40HBFJF25

ZP2-TF40HBEJF25

ZP2-TF50HBNJF25

ZP2-TF50HBSJF25

ZP2-TF50HBUJF25

ZP2-TF50HBFJF25

ZP2-TF50HBEJF25

ZP2-TF40HBNJF50

ZP2-TF40HBSJF50

ZP2-TF40HBUJF50

ZP2-TF40HBFJF50

ZP2-TF40HBEJF50

ZP2-TF50HBNJF50

ZP2-TF50HBSJF50

ZP2-TF50HBUJF50

ZP2-TF50HBFJF50

ZP2-TF50HBEJF50

ZP2-TF40HBNJF75

ZP2-TF40HBSJF75

ZP2-TF40HBUJF75

ZP2-TF40HBFJF75

ZP2-TF40HBEJF75

ZP2-TF50HBNJF75

ZP2-TF50HBSJF75

ZP2-TF50HBUJF75

ZP2-TF50HBFJF75

ZP2-TF50HBEJF75

ZP2-TF63HBNJB25

ZP2-TF63HBSJB25

ZP2-TF63HBUJB25

ZP2-TF63HBFJB25

ZP2-TF63HBEJB25

ZP2-TF80HBNJB25

ZP2-TF80HBSJB25

ZP2-TF80HBUJB25

ZP2-TF80HBFJB25

ZP2-TF80HBEJB25

ZP2-TF63HBNJB50

ZP2-TF63HBSJB50

ZP2-TF63HBUJB50

ZP2-TF63HBFJB50

ZP2-TF63HBEJB50

ZP2-TF80HBNJB50

ZP2-TF80HBSJB50

ZP2-TF80HBUJB50

ZP2-TF80HBFJB50

ZP2-TF80HBEJB50

ZP2-TF63HBNJB75

ZP2-TF63HBSJB75

ZP2-TF63HBUJB75

ZP2-TF63HBFJB75

ZP2-TF63HBEJB75

ZP2-TF80HBNJB75

ZP2-TF80HBSJB75

ZP2-TF80HBUJB75

ZP2-TF80HBFJB75

ZP2-TF80HBEJB75

ZP2-TF63HBNJB100

ZP2-TF63HBSJB100

ZP2-TF63HBUJB100

ZP2-TF63HBFJB100

ZP2-TF63HBEJB100

ZP2-TF80HBNJB100

ZP2-TF80HBSJB100

ZP2-TF80HBUJB100

ZP2-TF80HBFJB100

ZP2-TF80HBEJB100

ZP2-TF63HBNJF25

ZP2-TF63HBSJF25

ZP2-TF63HBUJF25

ZP2-TF63HBFJF25

ZP2-TF63HBEJF25

ZP2-TF80HBNJF25

ZP2-TF80HBSJF25

ZP2-TF80HBUJF25

ZP2-TF80HBFJF25

ZP2-TF80HBEJF25

ZP2-TF63HBNJF50

ZP2-TF63HBSJF50

ZP2-TF63HBUJF50

ZP2-TF63HBFJF50

ZP2-TF63HBEJF50

ZP2-TF80HBNJF50

ZP2-TF80HBSJF50

ZP2-TF80HBUJF50

ZP2-TF80HBFJF50

ZP2-TF80HBEJF50

ZP2-TF63HBNJF75

ZP2-TF63HBSJF75

ZP2-TF63HBUJF75

ZP2-TF63HBFJF75

ZP2-TF63HBEJF75

ZP2-TF80HBNJF75

ZP2-TF80HBSJF75

ZP2-TF80HBUJF75

ZP2-TF80HBFJF75

ZP2-TF80HBEJF75

ZP2-TF63HBNJF100

ZP2-TF63HBSJF100

ZP2-TF63HBUJF100

ZP2-TF63HBFJF100

ZP2-TF63HBEJF100

ZP2-TF80HBNJF100

ZP2-TF80HBSJF100

ZP2-TF80HBUJF100

ZP2-TF80HBFJF100

ZP2-TF80HBEJF100

ZP2-TF100HBNJB25

ZP2-TF100HBSJB25

ZP2-TF100HBUJB25

ZP2-TF100HBFJB25

ZP2-TF100HBEJB25

ZP2-TF125HBNJB25

ZP2-TF125HBSJB25

ZP2-TF125HBUJB25

ZP2-TF125HBFJB25

ZP2-TF125HBEJB25

ZP2-TF100HBNJB50

ZP2-TF100HBSJB50

ZP2-TF100HBUJB50

ZP2-TF100HBFJB50

ZP2-TF100HBEJB50

ZP2-TF125HBNJB50

ZP2-TF125HBSJB50

ZP2-TF125HBUJB50

ZP2-TF125HBFJB50

ZP2-TF125HBEJB50

ZP2-TF100HBNJB75

ZP2-TF100HBSJB75

ZP2-TF100HBUJB75

ZP2-TF100HBFJB75

ZP2-TF100HBEJB75

ZP2-TF125HBNJB75

ZP2-TF125HBSJB75

ZP2-TF125HBUJB75

ZP2-TF125HBFJB75

ZP2-TF125HBEJB75

ZP2-TF100HBNJB100

ZP2-TF100HBSJB100

ZP2-TF100HBUJB100

ZP2-TF100HBFJB100

ZP2-TF100HBEJB100

ZP2-TF125HBNJB100

ZP2-TF125HBSJB100

ZP2-TF125HBUJB100

ZP2-TF125HBFJB100

ZP2-TF125HBEJB100

ZP2-TF100HBNJB125

ZP2-TF100HBSJB125

ZP2-TF100HBUJB125

ZP2-TF100HBFJB125

ZP2-TF100HBEJB125

ZP2-TF125HBNJB125

ZP2-TF125HBSJB125

ZP2-TF125HBUJB125

ZP2-TF125HBFJB125

ZP2-TF125HBEJB125

ZP2-TF100HBNJF25

ZP2-TF100HBSJF25

ZP2-TF100HBUJF25

ZP2-TF100HBFJF25

ZP2-TF100HBEJF25

ZP2-TF125HBNJF25

ZP2-TF125HBSJF25

ZP2-TF125HBUJF25

ZP2-TF125HBFJF25

ZP2-TF125HBEJF25

ZP2-TF100HBNJF50

ZP2-TF100HBSJF50

ZP2-TF100HBUJF50

ZP2-TF100HBFJF50

ZP2-TF100HBEJF50

ZP2-TF125HBNJF50

ZP2-TF125HBSJF50

ZP2-TF125HBUJF50

ZP2-TF125HBFJF50

ZP2-TF125HBEJF50

ZP2-TF100HBNJF75

ZP2-TF100HBSJF75

ZP2-TF100HBUJF75

ZP2-TF100HBFJF75

ZP2-TF100HBEJF75

ZP2-TF125HBNJF75

ZP2-TF125HBSJF75

ZP2-TF125HBUJF75

ZP2-TF125HBFJF75

ZP2-TF125HBEJF75

ZP2-TF100HBNJF100

ZP2-TF100HBSJF100

ZP2-TF100HBUJF100

ZP2-TF100HBFJF100

ZP2-TF100HBEJF100

ZP2-TF125HBNJF100

ZP2-TF125HBSJF100

ZP2-TF125HBUJF100

ZP2-TF125HBFJF100

ZP2-TF125HBEJF100

ZP2-TF100HBNJF125

ZP2-TF100HBSJF125

ZP2-TF100HBUJF125

ZP2-TF100HBFJF125

ZP2-TF100HBEJF125

ZP2-TF125HBNJF125

ZP2-TF125HBSJF125

ZP2-TF125HBUJF125

ZP2-TF125HBFJF125

ZP2-TF125HBEJF125

ZP2-XF40HBNJB25

ZP2-XF40HBSJB25

ZP2-XF40HBUJB25

ZP2-XF40HBFJB25

ZP2-XF40HBEJB25

ZP2-XF50HBNJB25

ZP2-XF50HBSJB25

ZP2-XF50HBUJB25

ZP2-XF50HBFJB25

ZP2-XF50HBEJB25

ZP2-XF40HBNJB50

ZP2-XF40HBSJB50

ZP2-XF40HBUJB50

ZP2-XF40HBFJB50

ZP2-XF40HBEJB50

ZP2-XF50HBNJB50

ZP2-XF50HBSJB50

ZP2-XF50HBUJB50

ZP2-XF50HBFJB50

ZP2-XF50HBEJB50

ZP2-XF40HBNJB75

ZP2-XF40HBSJB75

ZP2-XF40HBUJB75

ZP2-XF40HBFJB75

ZP2-XF40HBEJB75

ZP2-XF50HBNJB75

ZP2-XF50HBSJB75

ZP2-XF50HBUJB75

ZP2-XF50HBFJB75

ZP2-XF50HBEJB75

ZP2-XF40HBNJF25

ZP2-XF40HBSJF25

ZP2-XF40HBUJF25

ZP2-XF40HBFJF25

ZP2-XF40HBEJF25

ZP2-XF50HBNJF25

ZP2-XF50HBSJF25

ZP2-XF50HBUJF25

ZP2-XF50HBFJF25

ZP2-XF50HBEJF25

ZP2-XF40HBNJF50

ZP2-XF40HBSJF50

ZP2-XF40HBUJF50

ZP2-XF40HBFJF50

ZP2-XF40HBEJF50

ZP2-XF50HBNJF50

ZP2-XF50HBSJF50

ZP2-XF50HBUJF50

ZP2-XF50HBFJF50

ZP2-XF50HBEJF50

ZP2-XF40HBNJF75

ZP2-XF40HBSJF75

ZP2-XF40HBUJF75

ZP2-XF40HBFJF75

ZP2-XF40HBEJF75

ZP2-XF50HBNJF75

ZP2-XF50HBSJF75

ZP2-XF50HBUJF75

ZP2-XF50HBFJF75

ZP2-XF50HBEJF75

ZP2-XF63HBNJB25

ZP2-XF63HBSJB25

ZP2-XF63HBUJB25

ZP2-XF63HBFJB25

ZP2-XF63HBEJB25

ZP2-XF80HBNJB25

ZP2-XF80HBSJB25

ZP2-XF80HBUJB25

ZP2-XF80HBFJB25

ZP2-XF80HBEJB25

ZP2-XF63HBNJB50

ZP2-XF63HBSJB50

ZP2-XF63HBUJB50

ZP2-XF63HBFJB50

ZP2-XF63HBEJB50

ZP2-XF80HBNJB50

ZP2-XF80HBSJB50

ZP2-XF80HBUJB50

ZP2-XF80HBFJB50

ZP2-XF80HBEJB50

ZP2-XF63HBNJB75

ZP2-XF63HBSJB75

ZP2-XF63HBUJB75

ZP2-XF63HBFJB75

ZP2-XF63HBEJB75

ZP2-XF80HBNJB75

ZP2-XF80HBSJB75

ZP2-XF80HBUJB75

ZP2-XF80HBFJB75

ZP2-XF80HBEJB75

ZP2-XF63HBNJB100

ZP2-XF63HBSJB100

ZP2-XF63HBUJB100

ZP2-XF63HBFJB100

ZP2-XF63HBEJB100

ZP2-XF80HBNJB100

ZP2-XF80HBSJB100

ZP2-XF80HBUJB100

ZP2-XF80HBFJB100

ZP2-XF80HBEJB100

ZP2-XF63HBNJF25

ZP2-XF63HBSJF25

ZP2-XF63HBUJF25

ZP2-XF63HBFJF25

ZP2-XF63HBEJF25

ZP2-XF80HBNJF25

ZP2-XF80HBSJF25

ZP2-XF80HBUJF25

ZP2-XF80HBFJF25

ZP2-XF80HBEJF25

ZP2-XF63HBNJF50

ZP2-XF63HBSJF50

ZP2-XF63HBUJF50

ZP2-XF63HBFJF50

ZP2-XF63HBEJF50

ZP2-XF80HBNJF50

ZP2-XF80HBSJF50

ZP2-XF80HBUJF50

ZP2-XF80HBFJF50

ZP2-XF80HBEJF50

ZP2-XF63HBNJF75

ZP2-XF63HBSJF75

ZP2-XF63HBUJF75

ZP2-XF63HBFJF75

ZP2-XF63HBEJF75

ZP2-XF80HBNJF75

ZP2-XF80HBSJF75

ZP2-XF80HBUJF75

ZP2-XF80HBFJF75

ZP2-XF80HBEJF75

ZP2-XF63HBNJF100

ZP2-XF63HBSJF100

ZP2-XF63HBUJF100

ZP2-XF63HBFJF100

ZP2-XF63HBEJF100

ZP2-XF80HBNJF100

ZP2-XF80HBSJF100

ZP2-XF80HBUJF100

ZP2-XF80HBFJF100

ZP2-XF80HBEJF100

ZP2-XF100HBNJB25

ZP2-XF100HBSJB25

ZP2-XF100HBUJB25

ZP2-XF100HBFJB25

ZP2-XF100HBEJB25

ZP2-XF125HBNJB25

ZP2-XF125HBSJB25

ZP2-XF125HBUJB25

ZP2-XF125HBFJB25

ZP2-XF125HBEJB25

ZP2-XF100HBNJB50

ZP2-XF100HBSJB50

ZP2-XF100HBUJB50

ZP2-XF100HBFJB50

ZP2-XF100HBEJB50

ZP2-XF125HBNJB50

ZP2-XF125HBSJB50

ZP2-XF125HBUJB50

ZP2-XF125HBFJB50

ZP2-XF125HBEJB50

ZP2-XF100HBNJB75

ZP2-XF100HBSJB75

ZP2-XF100HBUJB75

ZP2-XF100HBFJB75

ZP2-XF100HBEJB75

ZP2-XF125HBNJB75

ZP2-XF125HBSJB75

ZP2-XF125HBUJB75

ZP2-XF125HBFJB75

ZP2-XF125HBEJB75

ZP2-XF100HBNJB100

ZP2-XF100HBSJB100

ZP2-XF100HBUJB100

ZP2-XF100HBFJB100

ZP2-XF100HBEJB100

ZP2-XF125HBNJB100

ZP2-XF125HBSJB100

ZP2-XF125HBUJB100

ZP2-XF125HBFJB100

ZP2-XF125HBEJB100

ZP2-XF100HBNJB125

ZP2-XF100HBSJB125

ZP2-XF100HBUJB125

ZP2-XF100HBFJB125

ZP2-XF100HBEJB125

ZP2-XF125HBNJB125

ZP2-XF125HBSJB125

ZP2-XF125HBUJB125

ZP2-XF125HBFJB125

ZP2-XF125HBEJB125

ZP2-XF100HBNJF25

ZP2-XF100HBSJF25

ZP2-XF100HBUJF25

ZP2-XF100HBFJF25

ZP2-XF100HBEJF25

ZP2-XF125HBNJF25

ZP2-XF125HBSJF25

ZP2-XF125HBUJF25

ZP2-XF125HBFJF25

ZP2-XF125HBEJF25

ZP2-XF100HBNJF50

ZP2-XF100HBSJF50

ZP2-XF100HBUJF50

ZP2-XF100HBFJF50

ZP2-XF100HBEJF50

ZP2-XF125HBNJF50

ZP2-XF125HBSJF50

ZP2-XF125HBUJF50

ZP2-XF125HBFJF50

ZP2-XF125HBEJF50

ZP2-XF100HBNJF75

ZP2-XF100HBSJF75

ZP2-XF100HBUJF75

ZP2-XF100HBFJF75

ZP2-XF100HBEJF75

ZP2-XF125HBNJF75

ZP2-XF125HBSJF75

ZP2-XF125HBUJF75

ZP2-XF125HBFJF75

ZP2-XF125HBEJF75

ZP2-XF100HBNJF100

ZP2-XF100HBSJF100

ZP2-XF100HBUJF100

ZP2-XF100HBFJF100

ZP2-XF100HBEJF100

ZP2-XF125HBNJF100

ZP2-XF125HBSJF100

ZP2-XF125HBUJF100

ZP2-XF125HBFJF100

ZP2-XF125HBEJF100

ZP2-XF100HBNJF125

ZP2-XF100HBSJF125

ZP2-XF100HBUJF125

ZP2-XF100HBFJF125

ZP2-XF100HBEJF125

ZP2-XF125HBNJF125

ZP2-XF125HBSJF125

ZP2-XF125HBUJF125

ZP2-XF125HBFJF125

ZP2-XF125HBEJF125

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)