GIÁC CHÂN KHÔNG LOẠI NGẮN PHẲNG SMC - ZP2

(1 đánh giá)

ZP2-MU/EU/AU

SMC-JAPAN

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Các giác hút chân không sê-ri ZP2 có sẵn trong 38 đường kính từ 2 đến 340mm, và cung cấp nhiều loại vật liệu và thiết kế pad để lựa chọn. Sê-ri ZP2 được thiết kế để chuẩn hóa các sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho sê-ri ZP. Các loại giác hút bao gồm: giác hút thu nhỏ, giác hút nhỏ gọn, giác hút vòi phun, giác hút đa ống, giác hút bọt biển, giác hút không dấu, biến thể giác hút hình bầu dục và biến thể giác hút nặng.

0985.288.164

HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164

GIÁC CHÂN KHÔNG SMC NHỎ GỌN ZP2 - MU,EU,AU:

► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ:

 

• Đường kính giác: Ø2, B2 (blast type)Ø3, B035 (blast type)Ø4, Ø4 (blast type)Ø5 (blast type), Ø6, B6 (blast type), Ø8, B8 (blast type), B10 (blast type), B15 (blast type)

• Kiểu giác:  MU, AU, EU

• Chất liệu:  GN (NBR dẫn điện)

                  GS (Cao su silicon dẫn điện) 

                  S ( Cao su silicon ) 

                  F (FKM)

                  N (NBR), S (Cao su silicon)

                  U (Cao su urethane)

 

 

 

ZP2-02AUN, ZP2-02AUS, ZP2-02AUF, ZP2-02AUU, ZP2-02AUGN, ZP2-02AUGS, ZP2-03AUN, ZP2-03AUS, ZP2-03AUF, ZP2-03AUU, ZP2-03AUGN, ZP2-03AUGS, ZP2-04AUN, ZP2-04AUS, ZP2-04AUF, ZP2-04AUU, ZP2-04AUGN, ZP2-04AUGS,, ZP2-06AUN, ZP2-06AUS, ZP2-06AUF, ZP2-06AUU, ZP2-06AUGN, ZP2-06AUGS, ZP2-08AUN, ZP2-08AUS, ZP2-08AUF, ZP2-08AUU, ZP2-08AUGN, ZP2-08AUGS, ZP2-B02MUN, ZP2-B02MUS, ZP2-B02MUF, ZP2-B02MUU, ZP2-B02MUGN, ZP2-B02MUGS, ZP2-B02EUN, ZP2-B02EUS, ZP2-B02EUF, ZP2-B02EUU, ZP2-B02EUGN, ZP2-B02EUGS, ZP2-B04EUN, ZP2-B04EUS, ZP2-B04EUF, ZP2-B04EUU, ZP2-B04EUGN, ZP2-B04EUGS, ZP2-B04MUN, ZP2-B04MUS, ZP2-B04MUF, ZP2-B04MUU, ZP2-B04MUGN, ZP2-B04MUGS, ZP2-B05MUN, ZP2-B05MUS, ZP2-B05MUF, ZP2-B05MUU, ZP2-B05MUGN, ZP2-B05MUGS, ZP2-B06MUN, ZP2-B06MUS, ZP2-B06MUF, ZP2-B06MUU, ZP2-B06MUGN, ZP2-B06MUGS, ZP2-B06EUN, ZP2-B06EUS, ZP2-B06EUF, ZP2-B06EUU, ZP2-B06EUGN, ZP2-B06EUGS, ZP2-08EUN, ZP2-08EUS, ZP2-08EUF, ZP2-08EUU, ZP2-08EUGN, ZP2-08EUGS, ZP2-B08MUN, ZP2-B08MUS, ZP2-B08MUF, ZP2-B08MUU, ZP2-B08MUGN, ZP2-B08MUGS, ZP2-B08AUN, ZP2-B08AUS, ZP2-B08AUF, ZP2-B08AUU, ZP2-B08AUGN, ZP2-B08AUGS, ZP2-B10MUN, ZP2-B10MUS, ZP2-B10MUF, ZP2-B10MUU, ZP2-B10MUGN, ZP2-B10MUGS, ZP2-B15MUN, ZP2-B15MUS, ZP2-B15MUF, ZP2-B15MUU, ZP2-B15MUGN, ZP2-B15MUGS,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU (2, 3.5, 4,5,6,8,10,15)

ZP2-B02MUGN

ZP2-B02MUGS

ZP2-B02MUN

ZP2-B02MUS

ZP2-B02MUU

ZP2-B02MUF

ZP2-B02MUGN-A3

ZP2-B02MUGS-A3

ZP2-B02MUN-A3

ZP2-B02MUS-A3

ZP2-B02MUU-A3

ZP2-B02MUF-A3

ZP2-B035MUF

ZP2-B035MUGN

ZP2-B035MUGS

ZP2-B035MUN

ZP2-B035MUS

ZP2-B035MUU

ZP2-B035MUGN-A3

ZP2-B035MUGS-A3

ZP2-B035MUN-A3

ZP2-B035MUS-A3

ZP2-B035MUU-A3

ZP2-B035MUF-A3

ZP2-B04MUF

ZP2-B04MUGN

ZP2-B04MUGS

ZP2-B04MUN

ZP2-B04MUS

ZP2-B04MUU

ZP2-B04MUGN-A3

ZP2-B04MUGS-A3

ZP2-B04MUN-A3

ZP2-B04MUS-A3

ZP2-B04MUU-A3

ZP2-B04MUF-A3

ZP2-B05MUF

ZP2-B05MUGN

ZP2-B05MUGS

ZP2-B05MUN

ZP2-B05MUS

ZP2-B05MUS

ZP2-B05MUU

ZP2-B05MUGN-A3

ZP2-B05MUGS-A3

ZP2-B05MUN-A3

ZP2-B05MUS-A3

ZP2-B05MUU-A3

ZP2-B05MUF-A3

ZP2-B06MUF

ZP2-B06MUGN

ZP2-B06MUGS

ZP2-B06MUN

ZP2-B06MUS

ZP2-B06MUU

ZP2-B06MUGN-H5

ZP2-B06MUGS-H5

ZP2-B06MUN-H5

ZP2-B06MUS-H5

ZP2-B06MUU-H5

ZP2-B06MUF-H5

ZP2-B06MUGN-B5

ZP2-B06MUGS-B5

ZP2-B06MUN-B5

ZP2-B06MUS-B5

ZP2-B06MUU-B5

ZP2-B06MUF-B5

ZP2-B08MUF

ZP2-B08MUGN

ZP2-B08MUGS

ZP2-B08MUN

ZP2-B08MUS

ZP2-B08MUU

ZP2-B08MUGN-H5

ZP2-B08MUGS-H5

ZP2-B08MUN-H5

ZP2-B08MUS-H5

ZP2-B08MUU-H5

ZP2-B08MUF-H5

ZP2-B08MUGN-B5

ZP2-B08MUGS-B5

ZP2-B08MUN-B5

ZP2-B08MUS-B5

ZP2-B08MUU-B5

ZP2-B08MUF-B5

ZP2-B10MUF

ZP2-B10MUGN

ZP2-B10MUGS

ZP2-B10MUN

ZP2-B10MUS

ZP2-B10MUU

ZP2-B10MUGN-H5

ZP2-B10MUGS-H5

ZP2-B10MUN-H5

ZP2-B10MUS-H5

ZP2-B10MUU-H5

ZP2-B10MUF-H5

ZP2-B10MUGN-B5

ZP2-B10MUGS-B5

ZP2-B10MUN-B5

ZP2-B10MUS-B5

ZP2-B10MUU-B5

ZP2-B10MUF-B5

ZP2-B15MUF

ZP2-B15MUGN

ZP2-B15MUGS

ZP2-B15MUN

ZP2-B15MUS

ZP2-B15MUU

ZP2-B15MUGN-H5

ZP2-B15MUGS-H5

ZP2-B15MUN-H5

ZP2-B15MUS-H5

ZP2-B15MUU-H5

ZP2-B15MUF-H5

ZP2-B15MUGN-B5

ZP2-B15MUGS-B5

ZP2-B15MUN-B5

ZP2-B15MUS-B5

ZP2-B15MUU-B5

ZP2-B15MUF-B5

 

…………………………

EU (2, 4, 6, 8, 15)

ZP2-B02EUF

ZP2-B02EUGN

ZP2-B02EUGS

ZP2-B02EUN

ZP2-B02EUS

ZP2-B02EUU

ZP2-B02MUF

ZP2-B04EUF

ZP2-B04EUGN

ZP2-B04EUGS

ZP2-B04EUN

ZP2-B04EUS

ZP2-B04EUS

ZP2-B04EUU

ZP2-B06EUF

ZP2-B06EUGN

ZP2-B06EUGS

ZP2-B06EUN

ZP2-B06EUS

ZP2-B06EUU

ZP2-08EUF

ZP2-08EUGN

ZP2-08EUGS

ZP2-08EUN

ZP2-08EUS

ZP2-08EUU

ZP2-15EUF

ZP2-15EUGN

ZP2-15EUGS

ZP2-15EUN

ZP2-15EUS

ZP2-15EUU

ZP2-B02EUF-A5

ZP2-B02EUGN-A5

ZP2-B02EUGS-A5

ZP2-B02EUN-A5

ZP2-B02EUS-A5

ZP2-B02EUU-A5

ZP2-B02MUF-A5

ZP2-B04EUF-A5

ZP2-B04EUGN-A5

ZP2-B04EUGS-A5

ZP2-B04EUN-A5

ZP2-B04EUS-A5

ZP2-B04EUS-A5

ZP2-B04EUU-A5

ZP2-B06EUF-A5

ZP2-B06EUGN-A5

ZP2-B06EUGS-A5

ZP2-B06EUN-A5

ZP2-B06EUS-A5

ZP2-B06EUU-A5

ZP2-08EUF-A5

ZP2-08EUGN-A5

ZP2-08EUGS-A5

ZP2-08EUN-A5

ZP2-08EUS-A5

ZP2-08EUU-A5

ZP2-15EUF-A5

ZP2-15EUGN-A5

ZP2-15EUGS-A5

ZP2-15EUN-A5

ZP2-15EUS-A5

ZP2-15EUU-A5

ZP2-B02EUF-H5

ZP2-B02EUGN-H5

ZP2-B02EUGS-H5

ZP2-B02EUN-H5

ZP2-B02EUS-H5

ZP2-B02EUU-H5

ZP2-B02MUF-H5

ZP2-B04EUF-H5

ZP2-B04EUGN-H5

ZP2-B04EUGS-H5

ZP2-B04EUN-H5

ZP2-B04EUS-H5

ZP2-B04EUS-H5

ZP2-B04EUU-H5

ZP2-B06EUF-H5

ZP2-B06EUGN-H5

ZP2-B06EUGS-H5

ZP2-B06EUN-H5

ZP2-B06EUS-H5

ZP2-B06EUU-H5

ZP2-08EUF-H5

ZP2-08EUGN-H5

ZP2-08EUGS-H5

ZP2-08EUN-H5

ZP2-08EUS-H5

ZP2-08EUU-H5

ZP2-15EUF-H5

ZP2-15EUGN-H5

ZP2-15EUGS-H5

ZP2-15EUN-H5

ZP2-15EUS-H5

ZP2-15EUU-H5

 

ZP2-AU (2, 3, 4,6,B08)

ZP2-02AUF

ZP2-02AUGS

ZP2-02AUGN

ZP2-02AUN

ZP2-02AUS

ZP2-02AUU

ZP2-03AUF

ZP2-03AUGS

ZP2-03AUGN

ZP2-03AUN

ZP2-03AUS

ZP2-03AUU

ZP2-04AUF

ZP2-04AUGS

ZP2-04AUGN

ZP2-04AUN

ZP2-04AUS

ZP2-04AUU

ZP2-06AUF

ZP2-06AUGS

ZP2-06AUGN

ZP2-06AUN

ZP2-06AUS

ZP2-06AUU

ZP2-B08AUF

ZP2-B08AUGS

ZP2-B08AUGN

ZP2-B08AUN

ZP2-B08AUS

ZP2-B08AUU

 

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )

Email: hoanghai@minhphuco.vn

Website: www.thietbinanghachankhong.vn

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)