Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

Mr. Hải - 0985.288.164

PHỤ TÙNG THAY THẾ

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM CHÂN KHÔNG SERIES MINI - VMECA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX5X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX5X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 86 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX10X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOX10X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 93 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM5X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM5X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 88 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM10X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTOM10X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 35 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 87 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 86 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10X(n)

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 100 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 27 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 116 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10X(n)

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10X(n)

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 35 Nl / phút • Mức tiêu thụ ir: 48 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 84 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX5

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 32 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 24 Nl / phút @ 5,3 bar
0985.288.164 99 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX30

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX30

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 185 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 144 Nl / phút @ 5,3 bar
0985.288.164 89 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX20

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX20

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 62 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,3 bar
0985.288.164 94 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTX10

• Mức chân không tối đa: -92 kPa • Lưu lượng chân không mở: 62 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 48 Nl / phút @ 5,3 bar
0985.288.164 89 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM5

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 37 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 21 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 80 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM30

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM30

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 220 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 84 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 100 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM20

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM20

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 149 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 84 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 113 lượt
BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10

BƠM CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VTM10

• Mức chân không tối đa: -85 kPa • Lưu lượng chân không mở: 74 Nl / phút • Tiêu thụ không khí: 42 Nl / phút @ 5,5 bar
0985.288.164 111 lượt

Top

   (0)